NÜKLEER SANTRALLERİN YAPI DENETİM YÖNETMELİĞİ YETKİ KAPSAMI VE BAŞVURU DİLEKÇESİ FORMU

 

Başvuru Tipi :*
Kuruluş Ticaret Ünvanı:
Adres:
Telefon:
Faks:
E-Posta:
Başvuru Sahibinin Adı Soyadı:
Yetki Kapsam Kategorisi**
Açıklamalar
Nükleer Güvenlik Açısından Önemli Olan
(Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği - Madde 11 kapsamında)
Nükleer Güvenlik Açısından Önemli Olmayan
(Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği - Madde 12 kapsamında)
Faaliyet Alanları***
Yapısal Denetimler
Sistem Bileşen Denetimi
İmalat Denetimi
Denetime İlişkin Faaliyetlerin Özeti
 
IP Adresiniz : 172.16.10.18
Tarih :


* Başvuru tiplerinden uygun olan yalnız bir seçenek tercih edilecektir.
** Yetki kapsam kategorisi alanında yapılan işaretleme Kurum değerlendirmeleri açısından bağlayıcıdır. Kuruluşların bu alanda yetki almak istedikleri alanla ilgili olarak tek bir kategoriyi seçmesi gereklidir.
*** Faaliyet alanları kategorisinde bulunan seçeneklerden hangisi veya hangilerinin seçilmiş olduğu, tek başına Kurum kararları açısından bağlayıcı değildir. Kurum yapacağı değerlendirme sonucunda yetkilendirme başvurusu yapılırken işaretlenen seçenek(ler)den bağımsız olarak değerlendirme ve yetkilendirme yapabilir. Bu hususların yetki koşullarında detaylandırılması hedeflenmektedir.