KAPSAM:

  • Veterinerlikte kullanılan radyoloji cihazları

YAPILACAK İŞLEM

GEREKLİ BELGELER

 İLK LİSANS İŞLEMİ

1

Yeni radyoloji cihazı

(1), (2), (3), (4), (5), (6)

2

Devir/satın alınan radyoloji cihazı

(1), (2), (3), (4), (5), (6)

3

Lisans vize süresinin aşılması

(1), (2), (3), (4), (5), (6)

4

Yer değişikliği yapılmış mobil olmayan cihaz

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (9)

5

Kumanda ünitesinin değişmesi

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (9)

LİSANS VİZE İŞLEMİ (Süre Uzatımı)

6

Lisans vize süresi içinde

(1), (2), (7), (9)

LİSANS BELGESİ ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK İŞLEMİ

7

Kuruluş unvanının değişmesi

(1), (2), (5), (8), (9)

8

Radyasyondan korunma sorumlusunun (RKS) değişmesi

(1), (2), (3), (8), (9)

9

Adresin, belediye vb. tarafından değiştirilmesi

(1), (2), (8), (9), (10)

10

Mobil cihazların adresinin değişmesi

(1), (2), (5), (8), (9)

LİSANS BELGESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İŞLEMİ

11

Lisans belgesinin kaybolması

(1), (2), (8)

LİSANS İPTAL İŞLEMİ

12

Cihazın satış veya devrinin yapılması

(1), (9), (11)

13

Cihazın kullanım dışı yapılarak depoya kaldırılması

(1), (9), (12)

14

Cihazın hurdaya (HEK’e) ayrılması

(1), (9), (13)

MÜRACAAT BELGELERİ

(1) Dilekçe (Örnek dilekçe için buraya tıklayınız.)

(2) Başvuru formu (Forma ulaşmak için buraya tıklayınız.)

(3) Radyasyondan korunma sorumlusu (RKS) olacak veteriner hekimin diploma sureti

(4) Cihazın kullanılacağı oda içindeki yerleşim durumunu ve bitişik alanların (alt, üst ve yan) hangi amaçla kullanıldığını gösteren iki (2) adet 1/100 ölçekli mimari proje veya kroki (Mobil cihazlar için gerekmez.)

(5) Lisans başvurusu yapan;

            a) Gerçek kişi ise vergi levhası sureti

            b) Özel kuruluş ise güncel ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti

            c) Dernek ve vakıf ise ana kuruluşu gösteren belge

(6) Lisans ücretinin (2.320TL/cihaz başına) yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

(7) Vize ücretinin (1.160TL/cihaz başına) yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

(8) Belge düzenleme ücretinin (580TL/cihaz başına) yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

(9) Lisans belgesi aslı

(10) Adres değişikliği ile ilgili belediye vb. kuruluştan alınan belge sureti

(11) Cihazın satış veya devrinin yapıldığı kuruluşun adı, açık adresi ve gerekli irtibat numaralarının belirtildiği dilekçe

(12) Cihazın depoya kaldırıldığı yerin açık adresinin belirtildiği ve cihazın tekrar kullanımının planlanması durumunda lisans başvurusunda bulunulacağına dair dilekçe

(13) Cihazın hurdaya (HEK’e) ayrıldığını gösteren tutanak sureti

AÇIKLAMALAR:

ODA BOYUTLARI VE ZIRHLAMA: Tıbbi Radyoloji Laboratuvarlarının Tasarımında Dikkat Edilecek Hususlar, Oda Boyutları ve Zırhlama Koşulları

HAVALANDIRMA: Radyoloji Ünitelerinde Havalandırma Sistemleri Gerekli midir? Nasıl Olmalıdır?