• KAPSAM:

  ·         Tek Tüplü Röntgen, Mobil Tek Tüplü Röntgen, Çift Tüplü Röntgen,

  ·         C-Kollu Skopi, U-Kollu Skopi, O-Kollu Skopi,

  ·         Mamografi, Anjiyografi, Kemik Yoğunluk Ölçüm,

  ·         Bilgisayarlı Tüm Vücut Tomografi, Bilgisayarlı Beyin Tomografi, Mikrotomografi,

  ·         Mikrofilm, Panoramik Cihazlar

  YAPILACAK İŞLEM

  GEREKLİ BELGELER

  İLK LİSANS İŞLEMİ

  1

  Yeni radyoloji cihazı

  (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

  2

  Devir/satın alınan radyoloji cihazı

  (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

  3

  Lisans vize süresinin aşılması

  (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

  4

  Yer değişikliği yapılmış mobil olmayan cihaz

  (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (10)

  5

  Kumanda ünitesinin değişmesi

  (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (10)

  LİSANS VİZE İŞLEMİ (Süre Uzatımı)

  6

  Lisans vize süresi içinde

  (1), (2), (8), (10)

  LİSANS BELGESİ ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK İŞLEMİ

  7

  Kuruluş unvanının değişmesi

  (1), (2), (5), (9), (10)

  8

  Radyasyondan korunma sorumlusunun (RKS) değişmesi

  (1), (2), (3), (9), (10)

  9

  Adresin, belediye vb. tarafından değiştirilmesi

  (1), (2), (9), (10), (11)

  10

  Mobil cihazların adresinin değişmesi

  (1), (2), (5), (9), (10)

  LİSANS BELGESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İŞLEMİ

  11

  Lisans belgesinin kaybolması

  (1), (2), (9)

  LİSANS İPTAL İŞLEMİ

  12

  Cihazın satış veya devrinin yapılması

  (1), (10), (12)

  13

  Cihazın kullanım dışı yapılarak depoya kaldırılması

  (1), (10), (13)

  14

  Cihazın hurdaya (HEK’e) ayrılması

  (1), (10), (14)

  MÜRACAAT BELGELERİ

  (1) Dilekçe (Örnek dilekçe için buraya tıklayınız.)

  (2) Başvuru formu (Forma ulaşmak için buraya tıklayınız.)

  (3) Radyasyondan korunma sorumlusu (RKS);

              a) Radyoloji uzmanı ise uzmanlık belgesi sureti

              b) Medikal fizikçi ise yüksek lisans diploma sureti

              c) Sağlık meslek yüksekokulu radyoloji programı mezunu radyoloji teknikeri ise diploma sureti

              ç) Sağlık Meslek Yüksek Okulu Radyoterapi Bölümü mezunu radyoterapi teknikeri ise diploma sureti

              d) Fizikçi, fizik mühendisi veya nükleer enerji mühendisi ise diploma sureti ve "Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma (TRRK)" (Dipnot I)  konusunda Kurumca düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge sureti

              e) Sağlık meslek lisesi mezunu radyoloji teknisyeni ise diploma sureti ile "Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma (TRRK)" (Dipnot I)  konusunda Kurumca düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge sureti

               f) Diğer hekimler için, "Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma (TRRK)" (Dipnot I)  konusunda Kurumca düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge sureti

              g) Nükleer tıp uzmanı (Dipnot II) ise uzmanlık belgesi sureti

              ğ) Radyoterapi fizikçisi (Dipnot III) ise almış olduğu eğitim belgesi sureti ve klinik tecrübesini gösteren özgeçmişi

  (4) Cihazın kullanılacağı oda (Dipnot IV) içindeki yerleşim durumunu ve bitişik alanların (alt, üst ve yan) hangi amaçla kullanıldığını gösteren kroki (örnek kroki için tıklayınız) (taşınabilir cihazlar için gerekmez).

  (5) Lisans başvurusu yapan;

              a) Gerçek kişi ise vergi levhası sureti

              b) Özel kuruluş ise güncel ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti

              c) Dernek ve vakıf ise ana kuruluşu gösteren belge

  (6) Anjiyografi cihazları için lisans başvurusu yapan özel kuruluş ise Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden cihaz planlaması kapsamınsa alınmış uygunluk yazısı

  (7) Lisans ücretinin (2.320TL/cihaz başına) yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

  (8) Vize ücretinin (1.160TL/cihaz başına) yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

  (9) Belge düzenleme ücretinin (580TL/cihaz başına)yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

  (10) Lisans belgesi aslı

  (11) Adres değişikliği ile ilgili belediye vb. kuruluştan alınan belge sureti

  (12) Cihazın satış veya devrinin yapıldığı kuruluşun adı, açık adresi ve gerekli irtibat numaralarının belirtildiği dilekçe

  (13) Cihazın depoya kaldırıldığı yerin açık adresinin belirtildiği ve cihazın tekrar kullanımının planlanması durumunda lisans başvurusunda bulunulacağına dair dilekçe

  (14) Cihazın hurdaya (HEK’e) ayrıldığını gösteren tutanak sureti

  DİPNOTLAR:

  (I) Radyasyondan Korunma Kursları hakkında bilgi ve başvuru belgelerine Kurs Başvuruları sayfasından ulaşılabilir. (Radyasyondan Korunma Eğitimlerinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar)

  (II) Kemik yoğunluk ölçüm cihazının nükleer tıp ünitesi içerisinde bulunması ve nükleer tıp hastaları için kullanılması durumunda, nükleer tıp uzmanları radyasyondan korunma sorumlusu olur.  

  (III) Fizikçi, fizik mühendisi, sağlık fizikçisi veya nükleer enerji mühendisi unvanına sahip ve üniversitelerin fen bilimleri, sağlık bilimleri veya nükleer bilimler enstitülerinden en az birinden eğitim almak suretiyle bilim uzmanı, yüksek mühendis veya doktora derecesine sahip olanlardan;

    a) Konuya ilişkin lisansüstü eğitimini nükleer fizik, temel onkoloji, klinik onkoloji veya radyasyon onkolojisi bilim/anabilim dallarından birinde yapmış veya

              b) Lisansüstü eğitimini yukarıda belirtilen bilim/anabilim dallarının dışında yapmış olanlardan bir radyoterapi merkezinde en az 1 (bir) yıl bilfiil çalışmış kişiler

  (IV) Bir odada birden fazla radyoloji cihazı bulundurulamaz.

  AÇIKLAMALAR:

  RADYASYONDAN KORUNMA PROGRAMI: Tıbbi Radyoloji Uygulamalarında Radyasyondan Korunma Programı Hazırlanmasına İlişkin Kılavuza (RSGD-KLV-14) ulaşmak için tıklayınız.

  ODA BOYUTLARI VE ZIRHLAMA: Tıbbi Radyoloji Laboratuvarlarının Tasarımında Dikkat Edilecek Hususlar, Oda Boyutları ve Zırhlama Koşulları

  HAVALANDIRMA: Radyoloji Ünitelerinde Havalandırma Sistemleri Gerekli midir? Nasıl Olmalıdır?