Radyasyonla çalışan kişilerin maruz kaldığı radyasyon miktarını belirlenmesi için kullanılan cihazlardır. Radyasyona karşı ölçülebilir ve tekrar üretilebilir etkileşime sahip cihaz yada malzemedir.

  • Birinci derece standard dozimetreler: İyon odaları, kalorimetreler ile ± %1 hata ile ölçüm  yapılabilmektedir.
  • Referans –transfer-standard dozimetreler: Fricke , Alanin (EPR) , dikromat vs. ile ± %2-3 hata ile ölçüm  yapılabilmektedir.
  • Rutin dozimetreler: Pollimetilmetaakrilat (PMMA), Termolüminesans (TLD) vs. ile ± %2-3 hata ile ölçüm  yapılabilmektedir
  • Dozimetreler, tüm radyasyon uygulama işlemlerinde doz ve doz hızının belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

    Dozimetreler çalışma önlüğünün üst cebine, yakaya veya kemere (dozimetre öne gelecek şekilde) klips ile takılarak tüm vücudu temsil eden radyasyon dozunun ölçülmesi sağlanır. Kullanım sırasında dozimetrenin önüne herhangi bir cisim (kalem, isimlik vb.) gelmemesine dikkat edilmelidir. Dozimetre kullanma talimatı websitemizin Dozimetre Hizmetleri sayfasından elde edilebilir.