U-235 kendiliğinden fisyon yapabilmesine rağmen, bu çekirdekler yavaş nötronlarla (enerjileri 1 eV’tan daha az) bombardıman edilirlerse özellikle fisyon yapmaya eğilimlidirler. Fisyon reaksiyonu aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Burada nötronu ve E MeV (milyon elektron Volt) cinsinden açığa çıkan enerjiyi gösterir. Tipik bir fisyon ürünü çifti (kripton) ve (baryum)dan oluşur.

Bir fisyon reaksiyonunda üretilen nötronların tamamı diğer fisyon olaylarını başlatmak üzere kullanılabilirler bu şekilde serbest kalan daha fazla nötron daha fazla fisyon olayına sebep olur ve bu böyle devam ederek bir fisyon zinciri oluşur. Ancak bir fisyon reaksiyonunda açığa çıkan nötronların enerjileri (1 MeV) veya hızları (~ 107 m/s) U-235’in daha fazla fisyonuna sebep olmak için çok yüksektir. Bu yüzden bu nötronlar özellikle termal enerjilere (1 eV’un çok daha aşağısına) yavaşlatılmak zorundadır.

İstendiği zaman nötronların konsantrasyonunu azaltmak için nötronları absorplayacak ve böylece sistemdeki nötron akısını azaltacak bazı malzemelere ihtiyacımız vardır. Örnek olarak, kadmiyum ve bor çekirdekleri termal nötronlar için U-235’ten yaklaşık 10 kat daha fazla nötron yakalama tesir kesitine sahiptirler. Bu malzemelerden yapılan çubuklar, zincir reaksiyonunu yavaşlatmak ve durdurmak için nükleer reaktöre daldırılırlar; çubuklar çıkarılarak zincir reaksiyon yeniden başlatılır veya hızlandırılır. Bazı nötronlar kendiliğinden, çevredeki malzeme veya yakıt yapısı içinde yakalanarak kaybolurlar.