YAPILACAK İŞLEM

GEREKLİ BELGELER

İLK LİSANS İŞLEMİ

1

Yeni RIA laboratuvarı

(1), (2), (3), (4), (5), (6)

2

Devir/satın alınan RIA laboratuvarı

(1), (2), (3), (4), (5), (6)

3

Lisans vize süresinin aşılması

(1), (2), (3), (4), (5), (6)

LİSANS VİZE İŞLEMİ (Süre Uzatımı)

4

Lisans vize süresi içinde

(1), (2), (7), (9)

LİSANS BELGESİ ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK İŞLEMİ

5

Kuruluş unvanının değişmesi

(1), (2), (5), (8), (9)

6

Radyasyondan korunma sorumlusunun (RKS) değişmesi

(1), (2), (3), (8), (9)

7

Adresin, belediye vb. tarafından değiştirilmesi

(1), (2), (8), (9), (10)

LİSANS BELGESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İŞLEMİ

8

Lisans belgesinin kaybolması

(1), (2), (8)

LİSANS İPTAL İŞLEMİ

9

Laboratuvarın veya laboratuvarda kullanılan cihaz/cihazların satış veya devrinin yapılması

(1), (9), (11)

10

Laboratuvarın faaliyeti durdurulmasıyla, kullanılan cihaz/cihazların depoya kaldırılması

(1), (9), (12)

11

Laboratuvarın faaliyeti durdurulmasıyla, kullanılan cihaz/cihazların hurdaya (HEK’e) ayrılması

(1), (9)

 

 

MÜRACAAT BELGELERİ

(1) Dilekçe (Örnek dilekçe için buraya tıklayınız.)

(2) Başvuru formu (Forma ulaşmak için buraya tıklayınız.)

(3) Radyasyondan korunma sorumlusu (RKS);

            a) Nükleer tıp uzmanı ise uzmanlık belgesi sureti

            b) Sağlık Bakanlığından RIA yöntemi kullanarak çalışmalar yapabileceğine dair yetki belgesi bulunan kişi ise belge sureti

(4) RIA Laboratuvarının Özellikleri’ne göre hazırlanmış laboratuvarın yerleşim durumu ve bitişik alanların (alt, üst ve yan) hangi amaçla kullanıldığını gösteren 1/100 ölçekli mimari proje veya kroki

(5) Lisans başvurusu yapan;

            a) Gerçek kişi ise vergi levhası sureti

            b) Özel kuruluş ise güncel ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti

            c) Dernek ve vakıf ise ana kuruluşu gösteren belge

(6) Lisans ücretinin (2.320TL/laboratuvar başına) yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

(7) Vize ücretinin (1.160TL/laboratuvar başına) yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

(8) Belge düzenleme ücretinin (580TL/laboratuvar başına) yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

(9) Lisans belgesi aslı

(10) Adres değişikliği ile ilgili belediye vb. kuruluştan alınan belge sureti

(11) Laboratuvarın veya laboratuvarda kullanılan cihaz/cihazların satış veya devrinin yapıldığı kuruluşun adı, açık adresi ve gerekli irtibat numaralarının belirtildiği dilekçe

(12) Laboratuvarın faaliyeti durdurularak, kullanılan cihaz/cihazların depoya kaldırıldığı yerin açık adresinin belirtildiği ve laboratuvarın tekrar kullanımının planlanması durumunda lisans başvurusunda bulunulacağına dair dilekçe