TAEK Proton Hızlandırıcısı Tesisi

TAEK Proton Hızlandırıcı Tesisi (PHT); nükleer tıpta ülkemizin ihtiyacı olan, teşhis amacıyla kullanılan radyoizotop ve radyofarmasotikleri üretmek, kalite kontrolünü yapmak, proton hızlandırıcısına dayalı Ar-Ge ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere öncülük etmek ve alt yapı sağlamak amacıyla kurulmuştur.