EKUAL Keşif Aracı

Abone olduğumuz  veritabanlarında ortak tarama için toplu tarama ara yüzü (Sadece EKUAL veritabanları (10 veritabanı) ve EBSCO eBook için) 
http://www.taek.gov.tr/kutuphane/toplutarama.html

Kurum Abone Veritabanındaki E-Dergilerin Toplu Listesi (A-Z)
28.512 e-dergi
Tüm Dergi Listesi (.xls) (Boyut 2,1 Mb)

Kurum Abone Veritabanındaki E-Kitapların Toplu Listesi (A-Z)
187.773 e-kitap

Tüm Kitap Listesi (.xlsx) (14 Mb)

Kurum Dışından (Evden) Veritabanlarına Giriş : (Erişim sorunu giderildi)
Internet Explorer Türkçe Tarayıcıda 
Internet Explorer İngilizce Tarayıcıda  
Chrome Türkçe Tarayıcıda
Firefox Türkçe Tarayıcıda
Cep Telefonundan (Android) Mobil Ağda
Cep Telefonunda (Android) Wi-Fi'de

Kurumun Abone Olduğu Veritabanları (IP tanımlı)

American Chemical Society (ACS) (+ arşivi)
http://pubs.acs.org
60 tam metin dergiye erişim sağlamaktadır. Kimya ve ilgili konuları kapsar.
Abone olduğumuz yayın kapsamı : Sadece dergiler.
Dergi Listesi: acsdergilistesi.xls

CAB Direct    (EKUAL kapsamında erişim) 
http://www.cabdirect.org/
736 adet tam metin dergi ve 1973’den günümüze 12.650.000 özet bilgi sunan bibliyografik bir veritabanıdır. Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan veri tabanıdır.
Abone olduğumuz yayın kapsamı : Sadece dergiler.
Kullanım Kılavuzu (ppt)
Dergi Listesi: cabdergilistesi.xls

EBSCO eBook Academic Collection  
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e000xww

182.593 adet tam metin elektronik kitap içerir. Konu başlıklarının bir kısmı: Fen bilimleri ve mühendislik, teknoloji, bilgisayar, tarım, tıp, hukuk, eğitim. Bilgisayarlarınıza, taşınabilir cihazlara (ekitap okuyucu tabletler, ipad vs) indirebilir, aktarabilir ve offline olarak internet erişimi yokken çevrimdışıyken okuyabilirsiniz.Kitapları tek bir seferde 100 sayfaya kadar yazdırabilirsiniz.
Abone olduğumuz yayın kapsamı : Sadece kitaplar.
Kullanım Kılavuzu (eng)
Kullanım Kılavuzu (tur)
Kitap İndirme (tur)
Kitap İndirme (eng)
Adobe Digital Edition Kurulumu - Kitap Görüntülemek İçin (tur)
Mobil Cihazlara E-Kitap İndirme Kullanıcı Kılavuzu (tur)
Kitap Listesi : EBSCOeBookAcademicCollectionKitapListesi (17 Mb) 


EBSCOHost Veritabanları
(EKUAL kapsamında erişim)   
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost
13.353 e-dergi, 1.150.000 e-tez, 2.006 e-kitap, 1.442 e-gazete/e-bülten, 254 e-konferans kitabı, 16.497 e-rapor,  1.000.000 indeks. 14 elektronik veritabanından oluşuyor. Veritabanları : Academic Search Complete, Applied Science & Business Periodicals Retrospective Retro Index, Business Source Complete, DynaMed (Tıp, Hemşirelik, Kanıta Dayalı Tıp), ERIC (Eğitim Bilimleri), GreenFILE (Çevre), Library, Information Science & Technology Abstracts, MEDLINE (Tıp), ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT) , Teacher Reference Center, Open Dissertations 1902 - günümüze kadar, Newswires, Regional Business News, Social Sciences Index Retrospective, Proquest SciTech Collection.
Abone olduğumuz yayın kapsamı : Dergiler, kitaplar,  tezler, bibliyografyalar.
Kullanım Kılavuzu 
Veritabanları Ayrıntısı (.doc)
Android ile Veritabanına Erişim Makale İndirme (tur)
Dergi Listesi : EBSCOHostdergilistesi.xlsx
Kitap Listesi : EBSCOHostkitaplistesi.xlsx
Gazete ve Dergi Listesi : EBSCOHostgazetevebulten.xlsx 
Bildiri Listesi : EBSCOHostbildirilistesi.xlsx
Rapor Listesi : EBSCOHostrapor.xlsx

Emerald Insight (EKUAL kapsamında erişim)  
https://www.emerald.com/insight
İşletme, yönetim, ekonomi, pazarlama, muhasebe ve finans, uluslar arası ticaret, bilgi yönetimi, kalite, kamu yönetimi, turizm ve otelcilik konularında 311 dergiye, 623 kitaba tam metin erişim sunar, bazı dergilerin tam metin başlangıç yılı 1994’e kadar gitmektedir.
Abone olduğumuz yayın kapsamı : Sadece dergiler.
Dergi Listesi : emeralddergilistesi.xlsx
Kitap Listesi : emeraldkitap.xlsx

IEEE Xplore Digital Library (EKUAL kapsamında erişim)  
https://ieeexplore.ieee.org
502 e-dergi, 1.220 konferans serisi (26.258 konferans, 2.8 milyon bildiri), 7.865 standartı kapsıyor. Konu başlıkları : elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki yayınları kapsamaktadır.
Abone olduğumuz yayın kapsamı : Dergiler, konferanslar, standartlar.
Kullanım Kılavuzu (tur)
Kullanım Kılavuzu Ayrıntılı (tur)
Dergi Listesi : ieeedergilistesi.xls
Konferans Serileri Listesi : ieekonferansserilerilistesi.xlsx
Standart Listesi : ieeestandartlistesi.xlsx

Institute of Physics - Science Extra (+ arşivi)
http://iopscience.iop.org/journals
1874 yılından günümüze 90 tam metin dergiyi kapsıyor. Konu başlıkları : fizik ve fiziğin alt konu başlıkları, nükleer, biomedikal malzemeler, astronomi, matematik, mühendislik, ölçüm bilimi, malzeme bilimi, kimya, yarı iletken bilimi.
Abone olduğumuz yayın kapsamı : Sadece dergiler.
Dergi Listesi : iopdergilistesi.xls

International Nuclear Information System (INIS)
http://inis.iaea.org/search/ (IAEA)
5.1 milyon bibliyografik kayıt, 540.000 tam metin doküman.

iThenticate (İntihali Engelleme Programı) (EKUAL kapsamında erişim)  
http://www.ithenticate.com
Program doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili kapsamlı bir akademik içeriğe sahiptir. iThenticate programını kullanmak isteyen araştırmacılar için erişim tanımlamaları yapılması gerekmektedir. Bunun için kütüphanenize başvurunuz. Veritabanı içinde 90.000’den fazla gazete, dergi, süreli yayınlar ve kitapların yanı sıra 17 milyardan fazla web sayfası ve arşivi bulunmaktadır. iThenticate, 70.000’den fazla bilimsel dergiden gelen 30 milyon üzerindeki içeriğin ve 150’den fazla yayınevinden 86 milyon üzeri makalenin bulunduğu veri tabanlarını kontrol etmektedir. Kurum hesaplarınızın ya da kullanıcılarınıza ait hesapların bloke edilmemesi için imzalanan lisans anlaşması gereğince doktora ve daha üst dereceye sahip kişilerin kullanımına izin verilmektedir. Ayrıca, öğrenci ödevi, proje ve tezlerin kontrolü sistem üzerinden yapılmamalıdır. EKUAL üyesi kurumlar tarafından yayınlanan bir dergi var ise bu derginin editörleri makale değerlendirme sürecinde iThenticate’i kullanabilecektir. Ancak; dergi, kurum tarafından yayınlanan bir dergi olmalıdır ve editör de kurum personeli olmalıdır. Editör Kurumunun bir personeli değilse iThenticate sistemini kullanamayacaktır. Erişim şifresi için kütüphaneye başvurunuz.
iThenticate Hızlı Başlangıç Kılavuzu (.pdf)
iThenticate Manual (.pdf) (ing)
iThenticate Doküman Yükleme ve Temel Ayarlar Kılavuzu (.pdf) (tur)


JSTOR (EKUAL kapsamında erişim)  
http://www.jstor.org
JSTOR veri tabanı kapsamında multidisipliner olmakla birlikte sosyal bilim ağırlıklı 3.938 dergiye, 2.154 araştırma raporuna, 2.551 açık erişimli tam metin kitaba erişim sağlanabilmektedir.
Abone olduğumuz yayın kapsamı : Dergiler, kitaplar, raporlar.
Kullanım Kılavuzu (Tur)
Kullanım Kılavuzu
 (İng)
Dergi Listesi : jstordergi.xlsx
Kitap Listesi :  jstorkitap.xlsx      
Rapor Listesi : jstorrapor.xlsx

Mendeley (Referans Yönetim Yazılımı) (EKUAL kapsamında erişim)  
https://www.mendeley.com
Tez, makale yazma, atıf yapma, referans listeleri oluşturma ve farklı dergi formatlarına göre düzenleme yazılımı. Ücretsiz bireysel kayıt gerektirmektedir.
Mendeley_hizli_basvuru_kilavuzu.pdf
Mendeley_kurumsal_surumu_hk.pdf

Nature (EKUAL kapsamında erişim)  
https://www.nature.com
Klinik bilimler, fizik bilimleri, yaşam bilimleri, iktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, felsefe ve hukuk alanlarında 133 tam metin e-dergiyi içerir.
Abone olduğumuz yayın kapsamı : Sadece dergiler.
Kullanım Kılavuzu (tur)
Dergi Listesi : naturejournals.xlsx natureacademicjournals.xlsx naturepalgravemacmillan.xlsx

OECD OLISnet
https://one.oecd.org
OECD'nin hazırlamış olduğu dokümanlar, yayınlar, istatistikler.
Kullanıcı şifrelerini Kurum Intanet Portalından alabilirsiniz.

Oxford University Press Online Journals
https://academic.oup.com/journals
Oxford University Press yayınevine ait 274 tam metin dergiye erişimi sağlar.
Matematik ve fizik bilimi, tıp, beşeri bilimler, hukuk, yaşayan organizma bilimi,sosyal bilimler.
Abone olduğumuz yayın kapsamı : Sadece dergiler.
Dergi Listesi : oupdergilistesi.xlsx

ProQuest Dissertation & Thesis Global FT (EKUAL kapsamında erişim)
https://search.proquest.com/pqdtglobal
Sahip olduğu 4,5 milyondan fazla tez (2,4 milyonu tam metin) ile ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) dünyadaki en geniş kapsamlı tez veri tabanıdır.
Abone olduğumuz yayın kapsamı : Sadece tezler.
Kullanım Kılavuzu (tur)
Açıklamalar (tur)
Tez Listesi : https://search.proquest.com/browseterms/subjLoc?accountid=50206

Science Direct Journals (EKUAL kapsamında erişim)
http://www.sciencedirect.com
1995 yılından günümüze kadar 2.335'i tam metin olmak üzere toplam 3.936 dergiyi kapsıyor. Konu içeriği :  biyokimya, biyoloji, çevre bilimleri, ekonomi, farmakoloji ve toksikoloji, fizik, iktisadi ve idari bilimler, kimya, malzeme bilim, matematik ve bilgisayar, mikrobiyoloji ve immunoloji, mühendislik ve teknoloji, sinir bilim, sosyal bilimler, tıp, yer bilimleri konularında tam metin dergiye erişimi sağlar. 13 milyon bibliyografik künye içerir.
Abone olduğumuz yayın kapsamı : Sadece dergiler ve aşağıda listesi yer alan kitap serileri.   
Not: Arama sonucunda gelen sayfanın sol menüsünde "Journal" kutucuğunu işaretleyip arkasından üstünde bulunan "Limit to" butonuna basarak sadece dergilerde yer alan makaleleri görüntüleyebilirsiniz veya aramanızı sadece dergilerde yapmak için "Search" bağlantısında açılan sayfadan "Journals" sekmesini kullanınız
Kullanım Kılavuzu (tur)
Dergi Listesi : sciencedirectdergilistesi.xls

Scopus (EKUAL kapsamında erişim)  
http://www.scopus.com
Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veritabanıdır. Sanat ve insani bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında tüm dünyadan 5.000’in üzerinde yayıncının 22.800’ün üzerindeki dergisini kapsar. Scopus %70'i 1996’dan beri yayınlanmış özetler ve oldukça geniş, kaliteli web sayfaları, patent bilgisi olmak üzere 69 milyon kayıt içerir.
İçerik : Bibliyografik / Atıf
Scopus Kullanım Kılavuzu (.pdf) (6 mb)

Springer Link Journals (EKUAL kapsamında erişim)
http://link.springer.com
2.959 tam metin olmak üzere toplam 3.365 dergiyi kapsıyor. Konu başlıklarının bir kısmı: Kimya, fizik, astronomi, mühendislik, çevre bilimleri, matematik, bilgisayar, yer bilimleri, tıp, ekonomi, hukuk.
Abone olduğumuz yayın kapsamı : Sadece dergiler.
Not: Sadece dergilerin listede yer alan kısmına aboneyiz. Aramanızı sadece dergilerde yapmak için arama  yaptıktan sonra soldaki menüde '"Article" bağlantısını açınız. Abone olduğumuz tam metin dergileri görüntülemek için de tarama sonucunda gelen sayfanın sol üst menüsünde yer alan "Include Preview-Only Content" kısmındaki seçimi kaldırınız.
Dergi Listesi : springerdergilistesi.xls

Taylor & Francis Online (EKUAL kapsamında erişim)
http://www.tandfonline.com
2.211 tam metin olmak üzere toplam 2.672 dergiyi kapsıyor. Konu başlıklarının bir kısmı: Fizik, matematik, mühendislik, teknoloji, eczacılık, biyoloji, psikoloji, eğitim, işletme, kimya ve beşeri bilimler.
Abone olduğumuz yayın kapsamı : Sadece dergiler.   
Not: Aramanızı sadece dergilerde yapmak için "Advanced Search" bağlantısında açılan sayfadan "Search Criteria" kısmında sadece "
Dergi Listesi : taylordergilistesi.xls

TSE Standartları
https://intweb.tse.org.tr/standard/standard/standardara.aspx
55.000 adet standart. Kurum içinden standart talebiniz için kütüphaneye başvurunuz.
Abone olduğumuz yayın kapsamı : Sadece standartlar.

Turnitin (EKUAL kapsamında erişim)  
http://www.turnitin.com/tr
Turnitin, aşırma (intihal) tespiti yapan ve kopyacılığı önleyen bir yazılım sistemidir. Kurum içinden erişim için kütüphaneye başvurunuz. 337 milyon öğrenci ödevi ve toplamda 620 milyondan fazla doküman, 110.000+ dergi & kitap ve toplamda 157 milyondan fazla yayın,  62 milyar güncel ve arşivlenmiş web sayfasını tarıyor. Erişim şifresi için kütüphaneye başvurunuz.
Turnitin Hakkında (tur)
Belge Eklerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (tur)
Turnitin Belge Silme Kılavuzu (tur)
Turnitin Yönetici Kılavuzu (tur)

Web of Science- (Citation Index) (EKUAL kapsamında erişim)  
http://isiknowledge.com/
1975 yılından günümüze kadar 20.397 
dergi, 94.000 kitap ve 197.000 konferans bildirisini kapsayan bibliyografik ve atıf veri tabanıdır. 1.4 milyar atıf referansını içerir. Konu, yazar adı, dergi adı, ya da adres kısımlarından spesifik makaleler aranabilir. Ayrıca spesifik bir makaleye kimler tarafından atıfda bulunulduğu ya da makalenin atıfta bulundugu diğer makalelere de ulaşmak mümkündür. Web of Science kapsamındaki atıf indeksleri şunlardan oluşmaktadır : Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), WOS - Book Citation Index (BKCI)
İçerik : Bibliyografik / Atıf
Kullanım Kılavuzu (.pdf)
WOS Açıklama (.pdf) (eng)


Wiley Online Library - Journals (EKUAL kapsamında erişim)  
http://onlinelibrary.wiley.com

1997'den günümüze 1.610 tam metin olmak üzere 2.340 dergiye erişim sağlıyor. İşletme, kimya, bilgisayar, çevre, eğitim, mühendislik, hukuk, matematik, istatistik, tıp, fizik, astronomi, psikoloji, sosyal bilimler, tıp, veterinerlik, hemşirelik, dişçilik, entomoloji konularında dergileri kapsar.
Abone olduğumuz yayın kapsamı : Sadece dergiler.   
Kullanım Kılavuzu (.pdf) (eng)
Dergi Listesi : wileydergilsitesi.xls

Deneme Veritabanları

Springer Protocols
https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols
55.203 adet laboratuvar protokolü.

E-SINAV (ONLİNE SINAV HAZIRLIK VE DİL EĞİTİMİ)
https://esinav.tumeraltas.com.tr
Online olarak Yökdil Sağlık-Sosyal-Fen, eYDS, TıpDil sınavları. 8.007 tam metin e-doküman.

ENERGY Online
https://www.degruyter.com/view/db/energyo

İntihal Net
https://intihal.net/
Erişim şifresi için kütüphaneye başvurunuz.

Açık Erişim Siteleri


IAEA Publications
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/publications.asp

Country Nuclear Power Profiles
https://nucleus.iaea.org/Pages/cnpp.aspx

Nucleus
https://nucleus.iaea.org/SitePages/Catalogue.aspx

Nuclear Data Services
https://www-nds.iaea.org

EUROfusion (EFDA)
http://www.euro-fusionscipub.org
JET archive, JET DN/TN/IR reports, conference papers, preprints, reports.

Arxiv Org
http://arxiv.org
Yaklaşık 700.000 makalenin önbaskısı (hakem gözetiminden geçmemiş hali). Fizik, matematik, bilgisayar bilimleri, biyoloji v.d.

CERN Scientific Information Service
http://library.web.cern.ch/

CERN Document Server
http://cds.cern.ch/

Zenodo (CERN)
https://zenodo.org/

SCOAP3 Journals (CERN)
https://scoap3.org/scoap3journals/
Parçacık fiziği konusunda 11 açık erişim dergi.

SCOAP3 Journals (CERN) TÜBİTAK - ULAKBİM
http://cabim.ulakbim.gov.tr/ulakbim-acik-erisim-faaliyetleri/scoap3

INSPIRE (CERN)
http://inspirehep.net/?ln=en
Yüksek enerji fiziği konusunda.

DergiPark (TÜBİTAK)
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/
356.000 tam metin makale. 

Türkiye Akademik Arşivi (TÜBİTAK)
http://arsiv.ulakbim.gov.tr/index
628.000 tam metin yayın.

European Scientific Journal (ESJ)
http://eujournal.org/index.php/esj/issue/archive

Worldcat
https://www.worldcat.org

OpenAire
https://www.openaire.eu/search/find?keyword=
23 milyon yayın, 600 bin veri seti, 11 bin kurumsal arşiv ve açık erişim dergi. Türkçe yayın sayısı 244.794.

Open Science Directory
http://atoz.ebsco.com/Titles/8623

DOAJ Directory of Open Access Journals 
http://www.doaj.org

Scientific Research Open Access
http://www.scirp.org/journal/OpenAccess.aspx

Econbiz

http://open.econbiz.de/en

ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts)
http://www.ecmwf.int/en/research/publications

SciencePG
http://www.sciencepublishinggroup.com/
Biyoloji ve yaşam bilimleri, fizik ve kimya, malzemeler, bilgisayar ve iletişim, matematik & istatistik, tıp, sağlık ve gıda, enerji ve çevre, ekonomi ve yönetim,  bilim ve araştırma...

JAEA R&D Review (Japan Atomic Energy Agency)
http://jolisfukyu.tokai-sc.jaea.go.jp/fukyu/mirai-en/2015/

UYARI
VERİTABANLARI KULLANIM HAKLARI
Kurumumuz, ANKOS çerçevesinde yayıncı ve firmalarla yaptığı lisans anlaşmaları ile bazı elektronik kaynaklara abone olmuştur. Bunun yanında, ANKOS dahilinde bulunan diğer elektronik kaynaklarda verilen deneme süreleri içerisinde kurumumuz çalışanlarının kullanımına sunulmaktadır.
Yapılan anlaşmalardaki kuralların herhangi bir kişi tarafından ihlal edilmesi, veritabanlarının TAEK'e geçici bir süre için veya tamamen kapatılmasına yol açabilir. Bu tür problemleri engellemek için aşağıda belirtilen kurallara uyulması gerekmektedir.

İzin Verilenler
Belirli sayıda basılı veya elektronik kopya alınabilir. (Örneğin; tek bir makale, kitabın bir bölümü, tek bir tez gibi)
Kendi bilgi ihtiyacını karşılanmak için kullanılabilir. (Örneğin; araştırma ve incelemelerde)
Veritabanlarından alınan bilgi TAEK içerisinde çalışanlar arasında paylaşılabilir.

İzin Verilmeyenler
Veritabanlarından ticari amaçlı veya sistematik olarak, robot ve benzeri yazılımlar kullanılarak, çok sayıda yayının kopyalanması, kişisel bilgisayarlara aktarılması yasaktır.

Veritabanının satılması, içeriğinin dağıtılması yasaktır.
Veritabanından kopyalanan bilgilerin, TAEK dışındaki kişilere aktarılması yasaktır.
Veritabanından kopyalanan içerik bilgisinin veya makalenin e-mail listeleri ile dağıtılması yasaktır.
Veritabanından indirilen kayıtlar üzerinde değişiklik yapılması yada bunlardan yararlanılarak, benzer çalışmaların yaratılması yasaktır.