TAEK Kütüphanesi 22.12.2011 tarihinde alınan karar ile Başkanlık Nükleer Dokümantasyon Birimi ile SANAEM Belge Bilgi Erişim Birimilerinin birleştirilmesi ile meydana gelmiştir.

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı - Yayın Belgelendirme ve Bilgilendirme Şubesi Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet vermektedir.

Kütüphane koleksiyonunda toplam  33.000 adet basılı materyal ve 23 adet elektronik veritabanı bulunmaktadır.

Adres:

 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kütüphanesi
Sosyal Tesis Üst Kat
Mustafa Kemal Mahallesi,
Dumlupınar Bulvarı, No: 192
Çankaya/Ankara 06510

Tel: (0312) 295 87 25