Ulusal Belge Sağlama (TÜBİTAK)

Ulusal Toplu Katalog Tarama (TÜBİTAK) 

Üniversite Kütüphaneleri

Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphanesi
Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi
Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi
Ankara Üniversitesi Kütüphanesi
Bahçeşehir Üniversitesi Kütüphanesi
Başkent Üniversitesi Kütüphanesi
Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi
Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi
Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphanesi
Çukurova Üniversitesi Kütüphanesi
Doğuş Üniversitesi Kütüphanesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphanesi
Fırat Üniversitesi Kütüphanesi
Galatasaray Üniversitesi Kütüphanesi
GATA Kütüphanesi
Gazi Üniversitesi Kütüphanesi
Gaziantep Üniversitesi Kütüphanesi
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphanesi
Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi
İnönü Üniversitesi Kütüphanesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi
İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi
İTÜ Kütüphanesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphanesi
Koç Üniversitesi Kütüphanesi
Marmara Üniversitesi Kütüphanesi
Muğla Üniversitesi Kütüphanesi
ODTÜ Kütüphanesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphanesi 
Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi
Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi
Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi Merkezi
Sütçü İmam Üniversitesi Kütüphanesi
Uludağ Üniversitesi Kütüphanesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kütüphanesi

Milli Kütüphaneler

Milli Kütüphane
USA Library Congress
The British Library
Deutsche National Bibliothek
Bibliothèque nationale de France
National Library of Russia
National Library of China

Halk Kütüphaneleri

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

Okul Kütüphaneleri

TED Kütüphane ve Enformasyon Merkezi

Özel Kütüphaneler
IAEA Library
Borusan Müzik Kütüphanesi
Talat Öncü Özel Kütüphanesi
TBMM Kütüphanesi
TCMB Kütüphanesi
TOBB Kütüphanesi
TODAİ Kütüphanesi
TSE Kütüphanesi
TÜBİTAK MAM Kütüphanesi
TÜBİTAK UME Kütüphanesi
TÜİK Kütüphanesi
Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi
Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi

Sanal Kütüphaneler

Archive Org
Internet Public Library
The WWW Virtual Library

Elektronik Kütüphaneler

Alexandria Digital Library
An Online Library of Literature
California Digital Library
Devlet Planlama Teşkilatı Elektronik Kütüphane
Digital Book Index
eLibrary - Open Ebooks Directory
Makalem
Project Gutenberg
The Berkeley Digital Library
The Electronic Library of Mathematics
The Online Books Page

Dernekler, Vakıflar

ANKOS
IFLA
Türk Kütüphaneciler Derneği
Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği