Kendi ulusal enformasyon birimlerini kurmak için pek çok ülke 1940-1960 yılları arasında çeşitli çalışmalar yapmıştır. 1957 yılında kurulan Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA), Birleşmiş Milletler Organizasyonu şemsiyesi altında 1965 yılında, üye ülkeler arasında nükleer enformasyonun değişimi kanuni yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla ABD ve SSCB'den nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasına yönelik bir uluslararası enformasyon sistemi ağının kurulması için danışmanlık yapmalarını istedi. 1969 yılı Şubat ayında UAEA Guvernörler Meclisi Toplantısında INIS Sisteminin(Uluslararası Nükleer Enformasyon Sistemi) kurulması kabul edildi. INIS, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılması alanında zamanla dünyanın en başarılı ve yoğun hizmet veren enformasyon sistemi haline geldi.

INIS Database, nükleer bilim ve teknolojinin barışçıl amaçlarla kullanılması alanındaki bilimsel literatür için dünyanın önde gelen bibliyografik referans koleksiyonudur.

INIS, Uluslararası Nükleer Enformasyon Sistemi'nin İngilizce baş harflerini temsil eder. Bu sistem Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve 140 üyesi tarafından yürütülmektedir.

INIS'in görevi, nükleer bilim ve teknolojinin barışçıl amaçlarla kullanılması için dünya çapında yayınlanmış literatürün abstract ve kayıtlarını içeren bilgisayar esaslı bibliyografik veritabanının yayınlanması ve dağıtımı ile ticari kanallarla elde edilemeyen bu literatürlerin tam metninin tek merkezde toplanmasını ve teminini sağlamaktır.

Nükleer bilim ve teknoloji literatürü için INIS yoğun bir enformasyon bildirme hizmeti vermektedir. Bunu yapmak için INIS, kapsamına giren konularda dünya çapında bilimsel ve teknik literatürün çoğunu özel işleme tabi tutar. Kapsamına giren konular, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının faaliyetlerini yansıtır ve nükleer bilim ve teknolojinin barışçıl amaçlarla kullanılmasına yönelik her konunun enforme edilmesini içerir. Konular aynı zamanda nükleer bilim ve teknolojinin barışçıl amaçlarla kullanılmasına yönelik olarak uluslararası kuruluşların enformasyon ihtiyaçlarına göre geliştirilmektedir.

INIS KAPSAMINA GİREN KONULAR :

INIS'in kapsamına giren konular şu başlıklar altında toplanabilir :

Nükleer Güç

· Nükleer Mühendislik
· Fisyon Reaktörleri
· Nükleer Yakıt Çevrimi
· Radyoaktif Atık Yönetimi

Nükleer Güvenlik

Nükleerle İlgili Malzemeler

Çevresel Konular (Nükleer-Nükleer Olmayan)

Ekonomik Konular (Nükleer-Nükleer Olmayan)

Safeguards,Yayılmacılığın Önlenmesi (Non - proliferation)

Nükleer Uygulamalar

· İzotop ve Radyasyon Kaynakları Üretimi
· İzotop ve Radyasyon Kaynaklarının Endüstriyel Uygulamaları
· Yer Bilimlerinde Radyoizotoplar ve Radyasyon
· Tarım, Biyoloji ve Tıpta Radyoizotoplar ve Radyasyon

Radyasyondan Korunma

Fizikte Nükleer Konular

· Plasma Fiziği ve Nükleer Füzyon
· Atom ve Molekül Fiziği · Nükleer Fizik
· Elemanter Parçacık Fiziği
· Klasik ve Kuantum Fiziği

Kimyada Nükleer Konular

· Radyokimya
· Radyasyon Kimyası
· Nükleer Kimya
· Nükleer Analitik Kimya

Yasal Konular

International Nuclear Information System hizmeti TAEK-INIS Sekreteryası tarafından verilmektedir. INIS veritabanına abone olmak için IAEA INIS Sekreteryası ile irtibat kurunuz.

Olcay SEÇKİN
INIS İrtibat Görevlisi
Tel : (0312) 212 6230 / 3073

Ankara Nükleer Araştırma Ve Eğitim Merkez
Emniyet Mahallesi, 06560 Yenimahalle/Ankara

Üniversite Kütüphaneleri INIS Database üzerinden ücretsiz olarak tarama gerçekleştirebilecekler.


Üniversiteler İçin INIS Veritabanından Yararlanma:

......... ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NE
(Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı)

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) şemsiyesi altında, 110 ülke ve 19 uluslararası organizasyonun üyesi olduğu Uluslararası Nükleer Enformasyon Sistemi (INIS)'ne ülkemiz adına Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) üyedir. INIS, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılması alanındaki bilimsel ve teknolojik her türlü enformasyonu toplayıp, veritabanını oluşturmak üzere özel işleme tabi tuttuktan sonra kullanıcıların hizmetine sunmaktadır. Bünyesinde 2.500.000 civarında bibliyografik künye ve özet bilgisi içermekte olup, her yıl 70.000-80.000 civarında artış olmaktadır. Ayrıca 1997 yılından bugüne 550.000 civarındaki tam metin verileri TAEK-INIS Şubesinden talep üzerine ücretsiz olarak temin etmek mümkün olmaktadır.

Üye ülkelerdeki üniversite araştırıcılarının daha fazla faydalanabilmesi için INIS veritabanına ücretsiz olarak İnternetten erişim olanağı sağlanmıştır.

Üniversitenizin bu hizmetten yararlanabilmesi için ekli formun doldurularak formun sol alt köşesinde belirtilen adrese gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu form ayrıca elektronik ortamda www.taek.gov.tr/inis adresinden de temin edilebilir.

Konu ile ilgili detaylı bilgi veya sorularınız için yukarıda verilen WEB adresi kullanılabilir.

Bilgilerinizi ve UAEA'nın ücretsiz olarak üniversitelere sunduğu bu imkandan faydalanmanız dileğiyle gereğini rica ederim.

 


 


INIS Hakkında: http://www.iaea.org/inis/about-us/index.html

INIS DB Veritabanına Erişim

Aboneler:

http://inis.iaea.org/search