Taşıma Formunu doldurmak için Tıklayın >>


Kullanıcı adı ve şifreleriniz ile ilgili sorularınız için e-mail:  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

E-Taşıma Konusunda Yardım >>


Radyoaktif Kaynak İçeren Taşınabilir Cihazların Taşınması ile İlgili Olarak Uyulması Gerekli Hususlar

(1) Genel olarak, radyoaktif kaynak içeren taşınabilir cihazlar toplumun ve çalışanların radyasyondan korunması için kaynakların güvenliği ve emniyeti sağlanarak Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği hükümlerine göre taşınır.

(2) Radyoaktif kaynak içeren, taşınabilir, yoğunluk-nem ölçüm, kuyu log, analiz cihazlarının ve Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama Yönetmeliğinde, portatif ve mobil olarak tanımlanan cihazların lisanslı oldukları sürece taşımanın tüm safhalarında radyasyon güvenliğinin tam olarak sağlanmış olması koşuluyla, lisans sahibinin sorumluluğunda yurt içinde bir yerden başka bir yere taşınmaları için ayrıca izin alınmasına gerek yoktur.

(3) Radyoaktif kaynak içeren taşınabilir cihazların taşınmasında, Lisans Sahibi ve Radyasyondan Korunma Sorumlusu mesuliyetinde;

a)

Sürücünün veya taşımaya eşlik eden personelin eğitim almasının sağlanması, (31 Mart 2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girmesinden itibaren Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülecek eğitim)

b)

Acil durum planlarının gerektiğinde güncellenmesi ve uygulanması,

c)

Taşımanın, sürücü mahalli radyoaktif madde taşınan bölümden uygun şekilde ayrılmış kapalı araç ile yapılması,

ç)

Çalışanlara kişisel dozimetre temin edilmesi,

d)

Radyoaktif kaynak içeren taşınabilir cihazın yerinin değiştirilmesi durumunda, bu bilginin Kurumun belirlediği iletişim kanalı ile Kuruma ulaştırılması

gerekmektedir.

 

(4) Lisans Sahibinden ve Radyasyondan Korunma  Sorumlusundan taşıma işlemleri ile ilgili olarak;

a)

Tehlikeli madde taşınmasıyla ilgili düzenlemelere uyulması,

b)

Acil durum planı, taşıma ile ilgili talimatname ve gerekli teçhizatın araçta bulunmasının sağlanması için gerekli prosedürlerin oluşturulması ve gerektiğinde güncellenmesi,

c)

Taşıma ile ilgili çalışanların eğitilmesi ve eğitimlerle ilgili kayıtların tutulması,

ç)

Kaza, yükleme, taşıma veya boşaltma sırasında, güvenliği etkileyecek durumlarda acil durum prosedürlerinin devreye sokulması,

d)

Yükleme, taşıma veya boşaltma sırasında meydana gelen olaylar yada ihlaller hakkında araştırma yapılması ve rapor tutulması,

e)

Kazaların ve ihlallerin tekrarlanmasını önlemek için gerekli önlemlerin alınması,

f)

Yükleme, taşıma ve boşaltmada görev alan personelin ayrıntılı görev  talimatlarının hazırlanması,

g)

Her taşımadan önce, taşıma ile ilgili çalışanlara radyoaktif maddeler ve yükleme, taşıma ve boşaltma esnasındaki olası riskler hakkında hatırlatmada bulunulması,

ğ)

Hasar görmüş veya sızıntı ihtimalinin söz konusu olduğu durumlarda paketlerin taşınmasının engellenmesi,

h)

Ölçüm cihazlarının kalibrasyonlarının yaptırılması,

ı)

Taşınacak paketlerin Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği’nde belirtilen paket kategorilerine uygunluğunun teyit edilmesi,

i)

Taşıma işlemlerinin geçerli sertifikaları olan taşıma kapları ile yapılması,

j)

Radyoaktif kaynağın paket içerisinde güvenli, mekanik/anahtarlı kilitlerinin kapalı konumda olması ve anahtarın cihaz/taşıma kabı üzerinde bulundurulmaması,

k)

Paket üzerindeki etiketlerin ve bilgilerin eksiksiz, temiz ve okunaklı olması,

l)

Paket üzerinde herhangi bir noktada radyasyon seviyesinin 2 mSv/h (200 mR/h) değerinden ve paketten 1 m uzaklıkta 0,1 mSv/h (10 mR/h) değerinden fazla olmaması,

m)

Paket üzerine gönderici ve alıcının açık isim ve adresleri ile telefon, faks numaralarının ve acil durumlarda başvurulacak sorumlu şahsın isim ve unvanı ile telefon numarasının yazılı olması,

n)

Paketin araç içerisinde devrilmeyecek ve araçtan düşmeyecek şekilde sabitlenmesi, sürücü mahallinden mümkün olan en uzak yerde bulundurulması ve paket içerisindeki cihazın veya taşıma kabının kaynak çıkış tarafının sürücü mahalline yönlendirilmemesi

gerekmektedir.

 

(5) Lisans Sahibinden ve Radyasyondan Korunma  Sorumlusundan kayıt/bildirim işlemleri ile ilgili olarak;

a)

Taşıma başlangıç ve bitiş tarihleri,

b)

Cihazın içerdiği radyoizotoplar ve aktiviteleri,

c)

Taşıma indisi

        

 

 

ile ilgili kayıtların tutulması ve talep durumunda Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

 

(6) Araç sürücüsü ve gerektiğinde araçta bulunacak diğer görevlinin;

a)

Yangın söndürme cihazlarının kullanımı konusunda bilgi sahibi olması,

b)

Üzerinde yaka kartı ile dozimetre bulundurması,

c)

Araçta radyasyon ölçüm cihazını,  paket sertifikasını, kaynak sertifikasını,taşınabilir cihazın lisans belgesinin suretini, acil durum planını ve ilgili teçhizatı bulundurması,

ç)

Radyoaktif madde içeren paketleri açmaması,

d)

Yükleme ve boşaltma sırasında zorunlu hallerin dışında taşıtın motorunu durdurması,

e)

Benzin istasyonu, park alanları ve dinlenme tesisi v.b. gibi yerlerde mola verilmesi durumunda, aracı asgari meşguliyetin olduğu mahallerde park etmesi,

f)

Araç park halindeyken, aracı kilitli ve gözetim altında tutması ve el frenini çekili   vaziyette bulundurması,

g)

Hareket etmeden önce yükün emniyetini ve paket kategorisinin gerektirdiği durumlarda, araçta radyoaktif madde taşındığını gösteren plakalar ile paket üzerindeki etiketleri kontrol etmesi,

ğ)

Karayolunun kullanımıyla ilgili yasak ve sınırlamalara uyması,

h)

Taşıtın istiap haddine uygun yüklendiğini kontrol etmesi ve istiap haddinin üstünde yüklenmiş olan taşıtı kullanmaması,

ı)

Acil durumlarda Acil Durum Planı dahilinde, kendi sorumluluğundaki tedbirleri alması ve uygulaması,

i)

Acil durum planı ve taşıma ile ilgili talimatname ve ekipmanı yanında bulundurması

j)

Paket bütünlüğünün, paket içeriğinin açığa çıkacak şekilde bozulması durumunda, Radyasyondan Korunma Sorumlusunu ivedilikle bilgilendirmesi,

k)

Araç personeli haricinde araçta yolcu bulundurmaması,

l)

Tünel, tüp geçit ve köprü geçişlerinde trafiğin durması halinde, ikaz ışıklarını yakması, taşıtın ön ve arkasındaki taşıtlarla olan güvenlik mesafesine dikkat etmesi

gerekmektedir.