Doğru başvuru ve bilgi edinmek için lütfen tablonun altındaki açıklamaları dikkatlice okuyup, başvuru ekranlarındaki talimatları takip ediniz.

Sıra Hizmet Kodu Hizmet Adı
1 A.01.01.00.00

A - Radyoloji, radyoterapi, diş, RIA lab, endüstri, araştırma, güvenlik vb. uygulamalar Lisanslanması

B - İmalat/Bakım/Onarım, Sökme/Taşıma, İthalat/ İhracat ve Taşıma Faaliyetlerinin Lisanslanması

2 A.01.02.00.00 Nükleer tıp üniteleri ile radyoizotop ve radyofarmasötik üretimi, hızlandırıcı, ışınlama vb. tesislerin lisanslanması
3 A.01.03.00.00

A - Radyoloji, radyoterapi, diş, RIA lab, endüstri, araştırma, güvenlik vb. uygulamalar lisanslarının Vize edilmesi

B - imalat/bakım/onarım, sökme/taşıma, ithalat/ ihracat ve taşıma faaliyet lisanslarının vize edilmesi

4 A.01.04.00.00 Nükleer tıp üniteleri ile radyoizotop ve radyofarmasötik üretimi, hızlandırıcı, ışınlama vb. tesis lisanslarının vize edilmesi
5 A.01.05.00.00 Lisans belgeleri üzerinde yapılacak değişiklik ile kayıp belgenin yeniden düzenlenmesi
6 A.01.06.00.00 Lisanslı nükleer tıp üniteleri ile radyoizotop ve radyofarmasötik üretimi, hızlandırıcı, ışınlama vb. tesis lisanslarında kapsam değişikliği yapılması
7 A.02.01.00.00

A - Geçici Giriş-Çıkış/Çıkış-Giriş İzin Başvurusu

B - Transit Geçiş İzin Başvurusu

C - Yüksek Aktiviteli Radyoaktif Kaynak İzin Başvurusu                      

D - İthalat/İhracat İzin Başvurusu

8 A.03.01.00.00 Radyoloji, radyoterapi, endüstriyel radyografi/radyoskopi, imalat/bakım/onarım vb. odaları için zırhlama uygunluk raporu verilmesi
9 A.03.02.00.00 Nükleer tıp ünitesi, yataklı tedavi üniteleri, radyoizotop ve radyofarmasötik üretim, hızlandırıcı, ışınlama vb. tesisleri için zırhlama uygunluk raporu verilmesi
10 A.03.03.00.00 Lisanslı nükleer tıp üniteleri, radyoizotop ve radyofarmasötik üretim, hızlandırıcı, ışınlama vb. tesisleri için revize zırhlama uygunluk raporu verilmesi
11 A.04.01.00.00 Radyasyon uygulamalarında ve tesislerinde talep üzerine yapılan radyasyon güvenliği denetimi

AÇIKLAMALAR

Kurumumuza yapılacak E-başvuruları (Lisans, izin veya bildirim),

  1. Kuruluşun radyasyondan korunma sorumlusu (RKS) tarafından yapılmalıdır.
  2. RKS ve Kuruluş Yetkili Kişisine ait Taahhütname Yazısı dosya şablonunu Buradan bilgisayarınıza indirin, ilgili bölümleri eksiksiz doldurun, imzalayın ve Kuruluş Yetkilisine imzalatın.
  3. Başvuru esnasında yükleme istenildiğinde imzalı kopyasını (jpeg veya pdf formatında) sisteme yükleyin.

Diğer kişiler tarafından yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir !

İLAVE HUSUSLAR:

  1. E-Hizmet başvuruları Internet Explorer gibi eski tarayıcılarda (işlemi başlatılabilse de) tamamlanamamaktadır.
  2. Google Chrome veya Mozilla Firefox gibi güncellenebilen tarayıcıları kullanınız.
  3. Lisans başvurularının tamamlanması 15-20 dk sürebilmekte ve radyasyon kaynakları ile çalışmaya ilişkin bir kısım bilgi istenmektedir.

                      a. Lisanslamaya ilişkin başvurularda istenilen bilgi ve belgelere taek.gov.tr adresinde Hizmetlerimiz => Radyasyon Güvenliği => Lisans => başlığı   altından ulaşabilirsiniz.

                      b. İzinlere ilişkin başvurularda istenilen bilgi ve belgelere taek.gov.tr adresinde Hizmetlerimiz => Radyasyon Güvenliği => İzin => başlığı altından        ulaşabilirsiniz.

                      c. Zırhlamaya ilişkin başvurularda istenilen bilgi ve belgelere taek.gov.tr adresinde Hizmetlerimiz => Radyasyon Güvenliği => Zırhlama => başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Başvurmadan önce bu sayfalardaki yapacağınız işe uygun sayfaları inceleyebilirsiniz.

Sadece E-Hizmet ekranlarından yapılacak başvurular kabul edilecek olup posta yolu ile yapılacak başvurular geçersizdir.

Ayrıca belirtilmedikçe e-Hizmet ekranındaki başvurulara ilişkin bilgileri posta ile göndermeyiniz.

     4. E-Hizmet başvurusu eksiksiz yapıldıktan sonra taahhütname yazısının ıslak imzalı aslının ve imza sirkülerinin bir suretinin posta ile TAEK’e gönderilmesi gerekmektedir. (kurum adı adresi şablonda mevcuttur.).

Veri kaybı ve işlem tekrarı nedeniyle zaman kaybının engellenebilmesi ve işlemlerinizin tamamlanabilmesi için yukarıda belirtilen hususlara riayet edilmesi ve E-Hizmet başvuru ekranındaki açıklamaların takip edilmesi önem arz etmektedir.

Ekler:
DosyaAçıklamaDosya Boyutu
Bu dosyayı indir (RKS Yetkilendirme ve Yetkili Kişi Taahhütnamesi.doc)RKS Yetkilendirme ve Yetkili Kişi Taahhütnamesi 20 kB