Sıra Hizmet Kodu Hizmet Adı
1 10.01.01.00.00 Eğitim (Kurs)
2 10.01.02.00.00 Sınav (Sınav+Başarı Belgesi)
3 10.01.03.00.00 Süresi Dolmamış Kayıp Eğitime Katılım/ Başarı Belgesi Yenileme 
4 10.01.04.00.00 Kurum Dışına Görevlendirilecek Kurum  Eğitmen/Uzmanları (Ankara ve İstanbul İçi) 
5 10.01.05.00.00 Kurum Dışına Görevlendirilecek Kurum  Eğitmen/Uzmanları (Ankara ve İstanbul Dışı) 
6 10.01.06.00.00 İstek Üzerine Bir Günlük Radyasyondan Korunma Eğitimi
7 10.01.07.00.00 Radyasyondan Korunma Eğitimi Verecek Kuruluşların Onay Başvuru Ücreti 
8 10.02.01.00.00   DNA Komet Analiz Yöntemi ile Işınlanmış Gıdaların Tespiti Eğitimi
9 10.02.02.00.00   Gıda Işınlama Eğitimi 
10 10.02.03.00.00   Endüstride Radyasyonla Sterilizasyon Eğitimi*
11 10.02.04.00.00   Bitki Islahında Mutasyon ve İlgili Biyoteknolojik Teknikler Eğitimi
12 10.02.05.00.00 Uygulamalı Radyoaktivite Ölçüm Metotları Eğitimi*
13 10.02.06.00.00   Toprak Verimliliği ve Bitki Besleme Araştırmalarında İzotop ve Radyasyon Teknikleri Eğitimi
14 10.02.07.00.00 Temel Radyofarmasi Kursu
15 10.03.01.00.00 Radyografi (RT), Ultrasonik (UT), Girdap Akımları (ET) Seviye-1
16 10.03.02.00.00 Magnetik Parçacık (MT), Penetrant (PT) Seviye-1
17 10.03.03.00.00 Radyografi (RT), Ultrasonik (UT), Girdap Akımları (ET) Seviye-2
18 10.03.04.00.00 Magnetik Parçacık (MT), Penetrant (PT) Seviye-2
19 10.03.05.00.00 Radyografi (RT), Ultrasonik (UT), Girdap Akımları (ET) Seviye-3
20 10.03.06.00.00 NDT sınav ücreti NDT sertifika ücreti (tüm metot ve seviyeler)
21 10.03.07.00.00 Temel Kurs (Z-kursu)
22 10.03.08.00.00 Süresi Dolmamış Kayıp Sertifika Yenileme Ücreti
23 10.04.01.00.00 Tıbbi Radyoloji uygulamalarında Hasta Dozlarının Hesaplanması Eğitimi
24 10.04.02.00.00 Nükleer Tıpta Hasta Dozlarının Hesaplanması Eğitimi