Sıra Hizmet Kodu Hizmet Adı
1 10.01.01.00.00 Eğitim (Kurs)
2 10.01.02.00.00 Sınav (Sınav+Başarı Belgesi)
3 10.01.03.00.00 Süresi Dolmamış Kayıp Belge/Başarı Belgesi Yenileme
4 10.01.04.00.00 Kurum Dışına Görevlendirilecek Kurum Eğitmen/Uzmanları (Ankara ve İstanbul İçi) 
5 10.01.05.00.00 Kurum Dışına Görevlendirilecek Kurum Eğitmen/Uzmanları (Ankara ve İstanbul Dışı) 
6 10.01.06.00.00 İstek Üzerine Bir Günlük Radyasyondan Korunma Eğitimi
7 10.01.07.00.00 Radyasyondan Korunma Eğitimi Verecek Kuruluşların Onay Başvuru Ücreti 
8 10.01.08.00.00 Radyoaktif Atık Yönetimi Kursu
9 10.02.01.00.00   DNA Komet Analiz Yöntemi ile Işınlanmış Gıdaların Tespiti Eğitimi
10 10.02.02.00.00   Gıda Işınlama Eğitimi 
11 10.02.03.00.00   Endüstride Radyasyonla Sterilizasyon Eğitimi*
12 10.02.03.00.00   Bitki Islahında Mutasyon ve İlgili Biyoteknolojik Teknikler Eğitimi
13 10.02.04.00.00 Uygulamalı Radyoaktivite Ölçüm Metotları Eğitimi*
14 10.02.05.00.00   Toprak Verimliliği ve Bitki Besleme Araştırmalarında İzotop ve Radyasyon Teknikleri Eğitimi
15 10.02.06.00.00 Nükleer ve Analitik Tekniklerle Kültürel Varlıkların Tanımlanması ve Radyasyon ile Korunması
16 10.03.01.00.00 Radyografi (RT), Ultrasonik (UT), Girdap Akımları (ET) Seviye-1
17 10.03.02.00.00 Magnetik Parçacık (MT), Penetrant (PT) Seviye-1
18 10.03.03.00.00 Radyografi (RT), Ultrasonik (UT), Girdap Akımları (ET) Seviye-2
19 10.03.04.00.00 Magnetik Parçacık (MT), Penetrant (PT) Seviye-2
20 10.03.05.00.00 Magnetik parçacık (MT), Penetrant (PT) Seviye3
21 10.03.06.00.00 Radyografi (RT), Ultrasonik (UT), Girdap Akımları (ET) Seviye-3
22 10.03.07.00.00 NDT sınav ücreti NDT sertifika ücreti (tüm metot ve seviyeler)
23 10.03.08.00.00 Temel Kurs (Z-kursu)
24 10.03.09.00.00 Süresi Dolmamış Kayıp Sertifika Yenileme Ücreti
25 10.04.01.00.00 Tıbbi Radyoloji Uygulamalarında Hasta Dozlarının Hesaplanması Eğitimi
26 10.04.02.00.00 Nükleer Tıpta Hasta Dozlarının Hesaplanması Eğitimi
27 10.04.03.00.00 Radyoloji , Nükleer Tıp, Radyotrapi ve Radyofarmasötik Üretim Tesislerinin Tasarımı ve Yapısal Zırhlama Hesaplamalarınıın Yapılması Eğitimi