24.01.2014 tarihinde bölgede yapılan incelemeler sırasında çevre numuneleri alınmış ve Kurumumuza bağlı Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi laboratuvarlarında yapılan radyoaktivite analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 

Tablo 1. Su numunelerinin radyoaktivite analiz sonuçları:

Numune yeri

Toplam Alfa (Bq/L)

Toplam Beta (Bq/L)

Demirköprü Barajı

0.092 ± 0.034

0.298 ± 0.034

Kuyu (Demirköprü Barajı yanı)

0.249 ± 0.045

0.597 ± 0.046

Kasar Köyü içme suyu (Cami)

0.209 ± 0.044

0.376 ± 0.039

Kasar Köyü kuyu suyu-1

0.296 ± 0.028

0.390 ± 0.023

Kasar Köyü kuyu suyu-2

0.324 ± 0.032

0.321 ± 0.025

Kasar Köyü kuyu suyu-3

0.464 ± 0.023

0.503 ± 0.017

Kasar Köyü kuyu suyu-4

0.298 ± 0.028

0.419 ± 0.023

 

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization, WHO) içme sularında toplam alfa aktivitesi için 0.500 Bq/L, toplam beta aktivitesi için ise 1.00 Bq/L izleme değeri tavsiye etmektedir.

Bölgeden alınan su numunelerinin radyoaktivite değerleri, WHO tarafından içme suları için tavsiye edilen izleme değerlerinin altındadır. İzleme değerlerinin altında radyoaktiviteye sahip bu sular, 17.02.2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte içme suları için belirlenen standartları da radyoaktivite açısından karşılamaktadır. 

Tablo 2. Bitki numunelerinin radyoaktivite analiz sonuçları:

Numune

Numune yeri

U-238 (Bq/kg)

U-238 (ppb)

Zeytin

Çetinbaş Sektörü

0.914±0.06

74.1±4.6

Çilek

Kasar Sektörü (MTA Tesisinin yanı)

0.277±0.017

22.5±1.4

Bitki numunelerinin analiz sonuçları Birleşmiş Milletler Atomik Radyasyonun Etkileri Bilimsel Komitesinin (UNSCEAR 2000 REPORT, Vol. I) raporunda verilen, dünyadaki diğer ülkelerde yapraklı bitkilerde gözlenen U-238 aktivite değerleri aralığındadır. Bu bitkilerin tüketilmesinin kısıtlanmasını gerektirecek bir durum söz konusu değildir.

Kasar, Topallı ve Tomaşa sektörlerinde topraktan ve uranyum cevherinin yüzeye en yakın olduğu ve mostralık olarak tabir edilen yerlerden alınan numunelerde 583±41 - 16900±1650 Bq/Kg düzeylerinde Ra-226 değerleri tespit edilmiştir. Bu değerler uranyum cevherinin olduğu bölgelerde zaten beklenen değerlerdir. Diğer ülkelerde de yerleşim yerlerinin bulunduğu benzer bölgeler bulunmaktadır (UNSCEAR 2000 REPORT, Vol. I, ANNEX-B ).

27 Şubat 2014 tarihinde Manisa ili Köprübaşı ilçesine bir RESA istasyonu kurulmuş ve bu istasyondan alınan veriler Kurumumuz internet sayfasından yayınlanmaya başlanmıştır. Görüleceği üzere ilçedeki doğal radyasyon seviyesi ülkemizdeki diğer şehirlerde ölçülen seviyelerdedir.

Yapılan ölçüm ve analizler sonucunda, bölgede, su kullanımı ve üretilen gıdaların tüketimi açısından herhangi bir önlem alınmasının gerekmediği değerlendirilmektedir.

Kurumumuz tarafından bölgede detaylı araştırmalar yapılmaya devam edilecek olup bulgular kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı

Ekler:
DosyaAçıklamaDosya Boyutu
Bu dosyayı indir (254_uranyum.pdf)Uranyum 391 kB