Haberler

  • 1
  • 2

Stajlar Haziran - Eylül ayları arasında en az 20, en fazla 45 iş günlük dönemler halinde zorunlu yaz stajı olarak gerçekleştirilecektir. Belirli sayıda öğrenciye staj imkanı sağlanabilecektir.

Staj başvurusu için ayrıntılı bilgi, kesinleşen staj dalları ve staj başvuru formu www.taek.gov.tr internet adresinde Mart ayında duyulacaktır.

Staj Başvurularında İstenen Koşullar:

  • Staj başvurularında, öğrencilerin şahsi müracaatları kabul edilmeyecektir. 4 yıllık üniversitelerin 3 üncü ve 4 üncü sınıf öğrencileri (2 nci sınıfı bitiren öğrenciler dahil) başvuru yapabileceklerdir.

Staj başvuruları, öğrencinin okumakta olduğu üniversitenin ilgili biriminden alacakları resmi yazı ve eki (TAEK Staj Başvuru Formu) ile TAEK Başkanlığına (Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 192 06510 Çankaya/ANKARA) yapılacaktır.

  • Öğrencilerin staj yapacaklarına ilişkin üniversitelerinden alacakları resmi yazıda “5510 sayılı Kanunun 87. Maddesinin (e) bendi uyarınca öğrencimizin zorunlu staj olarak yapacağı döneme ilişkin ……………………….. iş günlük “İş kazası ve meslek hastalığı” sigorta primi Üniversitemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecektir.” ifadesinin bulunması gerekmektedir.
  • Resmi yazının ekine "TAEK Staj Başvuru Formu" eklenmelidir. (01 Nisan 2015 tarihinde www.taek.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.) Form eksiksiz olarak doldurulmalı ve öğrenci işlerine onaylattırılmalıdır.
  • TAEK’te her öğrenci, sadece bir defa staj yapabilecektir. Geçerli bir mazereti olmaksızın kabul edildiği halde staja başlamayanların TAEK’e ikinci kez staj başvurusu kabul edilmeyecektir.

 

İlanen duyulur.