8 Haziran 2004 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 5176 sayılı Kamu Görevleri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 29 uncu maddesi hükmüne istinaden; 28.01.2019 tarihli Olur ile görevlendirilen Kurumumuz Etik Komisyonu aşağıda yer almaktadır.

Başkan Yardımcısı Suat ÜNAL

Hukuk Müşaviri Fatih Şükrü Kurhan

RSGD Başkan V. Osman ALTUNKAL

TGD Başkan V. Gürsel KARAHAN

RHTD Başkan V. Erdal RECEPOĞLU

PDHD Başkan V. Gülşen ÖZBEK YÜKSEL

Memur İş ve İşlemleri Şube Müdürü Aygün YALTIRIK