BİLGİ EDİNME HAKKININ KULLANIMIYLA İLGİLİ  2008  YILI  RAPORU

Bilgi edinme başvurusu toplamı

861

Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular

678

Kısmen olumlu cevaplanarak kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular

-

Reddedilen * başvurular toplamı

181

Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular

2

Diğer Kurum ve Kuruluşlara yönlendirilen başvurular

-

Başvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısı

-

 

* Bu kısımda 4982 sayılı Kanunun ve ilgili Yönetmeliğin istisnalarına girdiği için "olumsuz cevaplanan başvurular" ile Yönetmeliğin 9,10,11 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen şekil şartlarını taşımadığı için işleme konulamayan ve ilgilisine bildirilen başvurular yer alacaktır.