Mali Hizmetler Birimi

Bütçeyi ve ödenekleri harcama yetkilisi adına takip ederek, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat çerçevesinde yapılmasını sağlamak, Ödeme emirlerini düzenlemek.

Taşınır ve taşınmaz işlemlerini yürütmek ve buna ilişkin kayıtları tutmak, ilgili belge ve cetvelleri hazırlamak.

 

Satınalma Birimi

Mal ve Hizmet alımları ile Yapım işlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat çerçevesinde yapılmasını sağlamak.

 

İdari İşler Birimi

Personelin özlük haklarını, izinlerini, ulaşım ve yemekhane hizmetlerini yürütmek , gelen evrakları ve numuneleri kabul etmek işlemleri biten evrakları ve analiz raporlarını postaya vermek. Binaların temizliğini yaptırmak. Arşiv oluşturup düzenlemek.

 

Eğitim ve Bilişim Birimi

Ulusal Kurs Programı kapsamında düzenlen kurslar, radyasyondan korunma eğitimleri, yüksek öğrenim öğrencilerinden staj işlemleri, teknik geziler ile personelimizin Hizmet İçi Eğitimleri, yayın, yurtiçi ve yurtdışı etkinliklere katılım ve başvuru işlemlerini yürütmek.

        Personelin kullandığı bilgisayar ve diğer bilişim donanımlarının kurulumu ile bakım onarımını sağlamak. 

        Telefon ve internet erişiminin kesintisiz olmasını sağlamak.