İyonlaştırıcı radyasyon alanında Türkiye'de yapılan ölçümlere referans teşkil eden ve uluslararası kuruluşlar nezdinde TAEK’i temsil eden Radyasyon Metrolojisi GB Birimi;

  • Radyonüklit ve dozimetrik metroloji alanında ikincil ve birincil standardizasyon yöntemlerinin validasyonu ve uygulaması,
  • Radyoizotop ve dozimetrik ölçüm ve kalibrasyon hizmeti,
  • İlgili laboratuvarlar için yeterlilik ve laboratuvarlar arası karşılaştırma testleri düzenleyerek ülkemizde yapılan ölçümlerin güvenilirliğinin ve izlenebilirliğinin sağlanması,
  • Ülkemizde ihtiyaç duyulan radyoaktif standart kaynak ve referans malzemelerin hazırlanması ve üretilmesi,
  • İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak iyonlaştırıcı radyasyon metrolojisi konusunda bilgi birikimi ve deneyimin arttırılması ve paylaşılması,
  • İyonlaştırıcı radyasyon metrolojisi alanında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği,
  • Uluslararası metrolojik araştırma projelerinde yer alarak iyonlaştırıcı radyasyon metrolojisi altyapısının güçlendirilmesi 

faaliyetlerini yürütmektedir.

Bu bölüm altında faaliyet gösteren Radyonüklit Metroloji Birimi laboratuvarlarında alfa, beta ve gama ışıması yapan radyonüklitlerin standardizasyonunda kullanılan ve çoğu ülkemizde tek olan sistem ve cihazlarla referans ölçümler yapılmakta, radyoaktif standart kaynak ve referans malzemeleri üretilmekte, ulusal ve uluslararası yeterlilik testleri düzenlenmektedir.  

Düzenlenen yeterlilik testleri:

TAEK-RMB-2013-01 Toprakta Doğal Radyonüklitlerin Aktivite Konsantrasyonlarının Belirlenmesi Yeterlilik Testi

TAEK-RMB-2015-01 İşlenmiş Çayda Cs-137, K-40 ve Sr-90 Aktivitelerinin Belirlenmesi Üzerine Yeterlilik Testi

Radyoaktif standart referans malzeme: TAEK-RM-1 Siyah Çay Tozu

Kuyu Tipi NaI dedektör sistemi(Birincil standadizasyon)

İyon odası(ikincil standardizasyon-PTB)

TDCR(triple to Double Coincidence ratio) sistemi

(birincil standardizasyon)

Comton baskılama spektrometresi

(ikincil standardizasyon)

DSA (Tanımlı Katı Açı) Alfa Parçacık Sayım Sistemi

(birincil standardizasyon)