Kalite Yönetim Birimi,  “TS EN ISO/IEC 17025: Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler” ve “TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar” standardı gereklilikleri doğrultusunda Ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek Daire Başkanlığının Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki faaliyetlerinin planlanması, uygulanması, takibi ve iyileştirilerek sürdürülmesi çalışmalarını yürütmektedir.

RHTD Kalite Yönetim Sisteminin yeterliliği, Avrupa Metroloji Enstitüleri Birliği (EURAMET)-Kalite Teknik Komitesince (TC-Q) yıllık ve beş yıllık periyotlarla hazırlanan Kalite Yönetim Sistemi Değerlendirme Raporlarımız doğrultusunda izlenmektedir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) tarafından 2009 yılında TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre 12 deney metodu akredite edilmiştir. Kapsam genişletme faaliyetleri sonunda akredite deney metodu sayısı 08.03.2011 tarihli TÜRKAK Yönetim Kurulu Kararı ile 14 adet olmuştur. Akredite metotlara yönelik olarak; TÜRKAK tarafından yıllık Gözetim Denetimleri ve 4 yılda bir Akreditasyon Yenileme Denetimleri yurt dışı veya yurt içinden teknik uzman ve denetçi katılımları ile gerçekleştirilmektedir.

2014 yılında Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen denetim sonunda Gama Işınlama Tesisine TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi verilmiştir. TSE tarafından yıllık Gözetim Denetimleri ve 3 yılda bir Belge Yenileme Denetimleri gerçekleştirilmektedir.

 

 akrdt sertifikası 2019

 

                                                                                  
      

 

akrdt kapsam1 2019 akrdt kapsam2 Tem 2019