RADYOAKTİF ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

RADYOAKTİF ATIK YÖNETİMİ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Türkiye’nin ilk ve tek lisanslı radyoaktif atık tesisi olan Radyoaktif Atık Yönetimi Tesisi 1989 yılında kurulmuş olup görevleri “Ülkemizde hastanelerden, üniversitelerden ve endüstriyel kuruluşlardan tesisimize getirilen düşük aktiviteli radyoaktif atıkların toplanması, sınıflandırılması, işlenmesi, depolanması ve bu atıkların kayıtlarının tutulması ile ilgili idari ve teknik tüm faaliyetlerin yerine getirilmesi,  radyoaktif atık  yönetimi uygulamalarında ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak işlemlerin yürütülmesi, insan neslinin ve çevrenin korunması esas alınarak uzun yarılanma süresine sahip atıklar ile yüksek aktiviteli atıkların teslim alınıp geçici depolanması ve fiziksel güvenliklerinin sağlanması ayrıca yüksek düzeyli radyoaktif atıkların işlenmesi ve depolanması ile alakalı faaliyetleri yürütmek ve ilgili konularda araştırma yapmaktır.

IMG_1271 

         

 

Radyoaktif atıkların işlenmesi konusunda milli imkanlarla kendi proseslerini geliştirmekte olan Şubemiz, ülkemizde nükleer enerji ve radyasyon teknolojilerinin kullanımının artması ile oluşacak tüm radyoaktif atıkların yönetimi konusunda yerli ve milli çözümler geliştirme konusunda çalışmalarına devam etmektedir. Gerek kurum içi projeler, gerekse diğer yerli paydaşlar (kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör firmaları) ve uluslararası kuruluşlar ile ortak projeler yürüterek hem ulusal teknolojinin üretimi hem de uluslararası teknolojinin takibi sağlanmaktadır.

 

Solda radyoaktif atık işleme ve depolama lisansı, sağda radyoaktif madde taşımacılığı lisansı

 

Radyoaktif atıkların işlenmesi ve depolanması ile radyoaktif atıkların taşınması konusunda birer adet olmak üzere toplam 2 lisansa sahip olan Şubemiz, aşağıdaki temel hizmet ve faaliyetleri gerçekleştirmektedir:

1-Radyoaktif madde taşımacılığı ve radyoaktif kaynak içeren cihazların sökümü hizmetleri

2-Düşük, orta, yüksek aktiviteli radyoaktif atıkların teslim alınması, işlenmesi ve depolanması faaliyetleri

3-Tüketici ürünü sınıfındaki (paratoner, duman dedektörü vb.) radyoaktif atıkların teslim alınması, işlenmesi ve depolanması faaliyetleri

4-Sıkıştırılabilir katı atıkların (kontamine eldiven, galoş, kağıt havlu vb.) ve sıvı radyoaktif atıkların (sıvı kaynaklar, sulu çözeltiler) teslim alınması, işlenmesi ve depolanması faaliyetleri

5-NORM-TENORM radyoaktivite bulaşmış hurda malzemelerin teslim alınması ve depolanması faaliyetleri

6-Radyoaktif kaynakların geçici depolanması (geri alınmak üzere belirli süre ile depolama) faaliyetleri

7-Hurda ayıklama, hurdalarda radyoaktivite kontrolü hizmetleri

8-Radyoaktif atık ve radyoaktif kaynaklar konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri

9-Araştırma geliştirme(ar-ge), eğitim, mevzuat geliştirmeye teknik destek ve proje faaliyetleri.

 

 

Kapalı radyoaktif kaynak içeren Kategori 3-5 cihazların uygunlaştırma faaliyetleri için inşa edilen sıcak hücre ve uygunlaştırma faaliyetleri ve oluşturulan atık paketleri

 

     

Soldan sağa sırasıyla, teslim alınan sıkıştırılabilir atık paketleri, sıkıştırma faaliyetinin sürdürüldüğü kompaktör ve depolanmak üzere oluşturulan atık paketi

 

 

              Soldan sağa sırasıyla, teslim alınan sıvı atıkların işlendiği sıvı atık işleme tesisi, atıklarda çökeltme işlemi, çökeltme sonucu alınan çökeltinin betonlaştırılması ve depolanmak üzere oluşturulan atık paketi

 

 

Radyoaktif atıkların sınıflarına uygun şekilde depolanma faaliyetleri