Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı (EYDB); 15 Temmuz 2018 tarihli 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 nolu CK ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunun 645. Maddesi 1. Fıkrası (d) bendi çerçevesinde kurulmuş ve akabinde faaliyetlerine başlamıştır. Dairemizin şu anki ana alt yapısını, daha önce 30.09.2010 tarih ve 27715 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak kurulmuş olan, eski adıyla Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ANAEM) oluşturmuştur.

Daire Başkanlığımız, Eğitim, Kariyer ve Yetenek Yönetimi, Yayın Belgelendirme ve Bilgilendirme, İdari ve Mali İşler şubeleri olmak üzere dört şube müdürlüğü ile TAEK’in Beşevler yerleşkesinde görevlerini sürdürmektedir.

EYDB’nin kanunla belirtilen başlıca görevleri aşağıda sıralanmaktadır:

 • Nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileri alanlarında uygulamalar yapan personelin ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak yetiştirilmesini, vasıflandırılmasını ve belgelendirilmesini sağlamak,
 • Eğitim programları hazırlamak, eğitim vermek, eğitim alan kişileri sertifikalandırmak, yurt içinde kurslar açmak ve açılmasında destek olmak bu amaçla çalışan yükseköğretim kurumları ile işbirliği yapmak,
 • Nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileri alanlarında gerekli görülen bilgileri ve çalışma sonuçlarını yurt içinden ve dışından toplamak, yaymak ve tanıtmak, halkı bilgilendirmek, süreli-süresiz yayın yapmak bu tür yayınları desteklemek,
 • Kurum adına ve hesabına yetiştirilmek üzere yabancı ülkelere insan kaynağı göndermek ve bunların yapacakları çalışmaları planlamak ve izlemek,
 • Nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileri alanlarında insan kaynağı oluşturma amacı ile ödül ve burs vermek,
 • Kurum personelinin hizmet içi eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
 • Nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileri alanlarında eğitim merkezleri kurmak ve kurdurmak,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

EYDB’nin Misyonu

Ülkemiz için nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileri alanlarında çalışan iş gücü potansiyelini artırmak, vasıflandırmak, bu alanda bilgi birikimini ortaya koyarak çalışan, halk ve çevrenin radyasyondan korunmalarına yönelik bilgiyi olabildiğince yaymak ve  tüm çalışanları uluslararası düzeye taşımaktır.  

EYDB’nin Vizyonu

Nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileri alanlarında bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına sunmak ve uluslararası düzeyde kalite standartlarında hizmet veren yenilikçi bir birim olmaktır.

Eğitim Şubesi Müdürlüğü
Kariyer Ve Yetenek Yönetimi Şubesi Müdürlüğü
Yayın Belgelendirme Ve Bilgilendirme Şubesi Müdürlüğü
 • Eğitim Şubesi Müdürlüğü
 • Kariyer Ve Yetenek Yönetimi Şubesi Müdürlüğü
 • Yayın Belgelendirme Ve Bilgilendirme Şubesi Müdürlüğü