KAYSİS Hizmet Envanteri Yönetim Sisteminde yayımlanmakta olan Kurumumuz hizmetlerine  https://envanter.kaysis.gov.tr/ internet adresindeki hizmet sorgulama tablosunda Kurum başlığı altında  önce ETKB, sonra TAEK ve ilgili birim seçilerek ulaşılabilmektedir.