KAPSAM:

  •       Kabin içerisindeki grafi, skopi ve bilgisayarlı tomografi (CT) cihazları

YAPILACAK İŞLEM

GEREKLİ BELGELER

İLK LİSANS İŞLEMİ

1

Yeni radyasyon kaynağı

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

2

Devir/satın alınan radyasyon kaynağı

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

3

Lisans vize süresinin aşılması

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

4

Yer değişikliği yapılmış radyasyon kaynağı

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (10)

LİSANS VİZE İŞLEMİ (Süre Uzatımı)

5

Lisans vize süresi içinde

(1), (2), (8), (10)

LİSANS BELGESİ ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK İŞLEMİ

6

Kuruluş unvanının değişmesi

(1), (2), (6), (9), (10)

7

Radyasyondan korunma sorumlusunun (RKS) değişmesi

(1), (2), (3), (4), (9), (10)

8

Adresin, belediye vb. tarafından değiştirilmesi

(1), (2), (9), (10), (11)

LİSANS BELGESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İŞLEMİ

9

Lisans belgesinin kaybolması

(1), (2), (9)

LİSANS İPTAL İŞLEMİ

10

Radyasyon kaynağının satış veya devrinin yapılması

(1), (10), (12)

11

Radyasyon kaynağının kullanım dışı yapılarak depoya kaldırılması

(1), (10), (13)

12

Radyasyon kaynağının hurdaya (HEK’e) ayrılması

(1), (10), (14)

MÜRACAAT BELGELERİ

(1) Dilekçe (Örnek dilekçe için buraya tıklayınız.)

(2) Başvuru formu (Forma ulaşmak için buraya tıklayınız.)

(3) Radyasyondan korunma sorumlusunun (RKS);

            a) Fen bilimleri veya mühendislik fakültesi lisans diploması sureti veya

            b) “Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma (EURK)” (Dipnot I) konusunda Kurumca düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge sureti veya

c) “Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma (ERRK)” (Dipnot I) konusunda Kurumca düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge sureti

(4) Tehlike Durum Planı

(5) Cihazın yerleşim durumunu ve bitişik alanların (alt, üst ve yan) hangi amaçla kullanıldığını gösteren 2 (iki) adet kroki

(6) Lisans başvurusu yapan;

            a) Gerçek kişi ise vergi levhası sureti

            b) Özel kuruluş ise güncel ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti

            c) Dernek ve vakıf ise ana kuruluşu gösteren belge

(7) Lisans ücretinin (2.320TL/cihaz başına) yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

(8) Vize ücretinin (1.160TL/cihaz başına)yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

(9) Belge düzenleme ücretinin (580TL/cihaz başına) yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

(10) Lisans belgesi aslı

(11) Adres değişikliği ile ilgili belediye vb. kuruluştan alınan belge sureti

(12) Radyasyon kaynağının satış veya devrinin yapıldığı kuruluşun adı, açık adresi ve gerekli irtibat numaralarının belirtildiği dilekçe

(13) Radyasyon kaynağının depoya kaldırıldığı yerin açık adresinin belirtildiği ve cihazın tekrar kullanımının planlanması durumunda lisans başvurusunda bulunulacağına dair dilekçe

(14) Radyasyon kaynağının hurdaya (HEK’e) ayrıldığını gösteren tutanak sureti

DİPNOTLAR:

(I) Radyasyondan Korunma Kursları hakkında bilgi ve başvuru belgelerine Kurs Başvuruları sayfasından ulaşılabilir. (Radyasyondan Korunma Eğitimlerinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar)