1. Dilekçe,
 2. Başvuru Formu,
 3. Kuruluş bünyesinde radyasyondan korunma sorumlusu* olacak kişinin fen bilimleri veya mühendislik diploması sureti ile radyoaktif madde taşımacılığında radyasyondan korunma konusunda TAEK’ten almış olduğu sınav başarı belgesi** sureti,
 4. Radyasyondan Korunma Programı,
 5. Paratonerlerin radyoaktif atık işleme tesisine teslim edilmeden önce geçici olarak bekletilmesi söz konusu ise, geçici bekletme yerinin açık adresi, alt, üst ve bitişik alanlarının kullanım şeklinin belirtildiği geçici bekletme yerine ait yerleşim planı ve geçici bekletme yeri ile içerisindeki kaynakların emniyetinin nasıl sağlanacağına dair bilgi,
 6. Radyoaktif madde taşımacılığı yapacak olan tüm araç sürücülerinin, sınıf 7 malzemeleri taşımaya yönelik, tehlikeli madde taşımacılığı sürücü mesleki yeterlilik belgesi (SRC-5) veya radyoaktif madde taşımacılığına yönelik ADR sertifikası sureti,
 7. Lisans başvurusu yapan;

  a.  Kuruluşa ait ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti

  b.  Kuruluşun yetkilisinin imza sirküleri

 8. www. taek.gov.tr internet adresinde verilen lisans ücretinin TAEK hesabına yatırıldığını gösteren dekont.

 * Radyasyondan korunma sorumlusu olacak kişinin başka bir kuruluşta radyasyondan korunma sorumlusu olmaması gerekmektedir.

 ** TAEK tarafından düzenlenen radyasyondan korunma kurslarına ve sınavlarına ilişkin programlara www.taek.gov.tr internet adresinde verilen Kurs Programı bağlantısından ulaşılabilir.