1-         LİSANS BELGESİ ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK

 a)         Radyasyondan Korunma Sorumlusu Değişikliği

 1. Dilekçe,
 2. Başvuru Formu,
 3. Kuruluş bünyesinde radyasyondan korunma sorumlusu olacak kişinin* fen bilimleri veya mühendislik diploması sureti ile radyoaktif madde taşımacılığında radyasyondan korunma konusunda TAEK’ten almış olduğu sınav başarı belgesi** sureti,
 4. Radyasyondan Korunma Programı,
 5. www.taek.gov.tr internet adresinde verilen lisans belge değişiklik ücretinin TAEK hesabına yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont,
 6. Lisans belge aslı.

b)         Kuruluş Unvanının veya Adresinin Değişmesi

 1. Dilekçe,
 2. Başvuru Formu,
 3. Radyasyondan Korunma Programı,
 4. Kuruluşun lisans belgesinde tanımlı adresinde veya belediye tarafından adres değişikliği yapılması durumunda veya kuruluş unvanında değişiklik olması durumunda lisans başvurusu yapan;
   1. Kuruluşa ait,  unvan veya adres değişikliğini gösteren, ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti
   2. Kuruluşun yetkilisinin imza sirküleri
 5. www. taek.gov.tr internet adresinde verilen lisans belge değişiklik ücretinin TAEK hesabına yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont.
 6. Lisans belge aslı.

c)           Paratonerlerin Bekletildiği Geçici Bekletme Yerinin Adresinin veya Fiziki Konumunun Değişmesi

 1. Dilekçe,
 2. Başvuru Formu,
 3. Radyasyondan Korunma Programı,
 4. Paratonerlerin bekletildiği geçici bekletme yerinin adresinin değişmesi durumunda, geçici bekletme yerinin açık adresi, alt, üst ve bitişik alanlarının kullanım şeklinin belirtildiği geçici bekletme yerine ait yerleşim planı ve geçici bekletme yeri ile içerisindeki kaynakların emniyetinin nasıl sağlanacağına dair bilgi,
 5. www. taek.gov.tr internet adresinde verilen lisans belge değişiklik ücretinin TAEK hesabına yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont.
 6. Lisans belge aslı.

2-             VİZE

 1. Dilekçe,
 2. Başvuru Formu,
 3. Radyasyondan Korunma Programı,
 4. www. taek.gov.tr internet adresinde verilen lisans vize ücretinin TAEK hesabına yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont,
 5. Lisans belge aslı.

* Radyasyondan korunma sorumlusu olacak kişinin başka bir kuruluşta radyasyondan korunma sorumlusu olmaması gerekmektedir.

**TAEK tarafından düzenlenen radyasyondan korunma kurslarına ve sınavlarına ilişkin programlara www.taek.gov.tr adresinde verilen Kurs Programı bağlantısından ulaşılabilir.