1. Dilekçe,

2. Başvuru Formu,

3. Kuruluş bünyesinde radyasyondan korunma sorumlusu olacak kişinin* fen bilimleri veya mühendislik diploması sureti ile

    a. radyasyondan korunma konusunda TAEK’ten almış olduğu sınav başarı belgesi** sureti,

    b. imalat, bakım, onarım veya kaynak değişim faaliyetleri kapasamında taşımaya yönelik faaliyet gösterilmesi halinde radyoaktif madde taşımacılığında radyasyondan korunma konusunda TAEK’ten almış olduğu sınav başarı belgesi** sureti,

4. Kaynak değişim faaliyetlerinde  görev alacak personelin radyasyondan korunma konusunda TAEK’ten almış olduğu sınav başarı belgesi** sureti,

5.  Radyasyondan Korunma Programı,

6. İmalat, bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütüleceği tesis, atölye veya imalathanelere ilişkin yerleşim durumu ve bitişik alanların (alt, üst ve yan) hangi amaçla kullanıldığını gösteren iki (2) adet kroki,

7. Kaynak değişim faaliyetlerinin yürütüleceği tesis, atölye veya imalathaneler için Proje Zırhlama Uygunluk Raporu’na*** göre hazırlanmış 1/100 ölçekli iki (2) adet onaylı mimari proje,

8. Kapalı radyoaktif kaynak içeren cihazların imalat, bakım, onarım veya kaynak değişim faaliyetleri için cihaz/kaynakların geçici olarak bekletileceği yerin vaziyet planı ve geçici bekletme yeri ile içerisindeki radyoaktif kaynakların emniyetinin nasıl sağlanacağına dair detaylı bilgi,

9. Radyoaktif kaynak/kaynak içeren cihaz taşımacılığı yapacak olan tüm araç sürücülerinin, Sınıf 7 malzemeleri taşımaya yönelik tehlikeli madde taşımacılığı sürücü mesleki yeterlilik belgesi (SRC5) veya radyoaktif madde taşımacılığına yönelik ADR sertifikası sureti ve radyoaktif madde taşımacılığında radyasyondan korunma konusunda eğitime katılım belgesi sureti,

10. Lisans başvurusu yapan;

      a. Kuruluşa ait ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti

      b. Kuruluşun yetkilisinin imza sirküsü

11. Lisans ücretinin TAEK hesabına yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont.

 

* Radyasyondan korunma sorumlusu olacak kişinin başka bir kuruluşta radyasyondan korunma sorumlusu olmaması gerekmektedir.

** TAEK tarafından düzenlenen radyasyondan korunma kurslarına ve sınavlarına ilişkin programlara Kurs Programı bağlantısından ulaşılabilir.

*** Endüstriyel radyografi cihazlarının kaynak değişim faaliyetlerinin yürütüleceği tesis, atölye veya imalathanelerin projesi için Kurumdan zırhlama uygunluk raporu almak zorunludur.