1. Dilekçe,

    2. Zırhlama Uygunluk Raporu Başvuru Formu,

    3. Kuruluş bünyesindeki,  kaynak değişim faaliyetlerinin yapılacağı bölüm ile kaynak değişim hücresinin oda içindeki yerleşimini,  zırhlamaya* ilişkin bilgileri, bitişik tüm alanların gösterildiği ve aşağıdaki hususların belirtildiği  mimari proje (1/50 veya 1/100 ölçekli),

          a) Kaynak değişim işlemlerinin gerçekleştirileceği hücrenin oda içindeki yerleşim durumu,

          b) Kaynak değişim hücresinin bulunduğu odanın ve radyoaktif kaynakların geçici  bekletileceği yerin kapılarının, duvarlarının, taban ve tavanın yapı malzemelerinin cinsi (kurşun, beton, dolu tuğla, delikli tuğla vb.),  kalınlığı (cm) ve yoğunluğu (g/cm3)

          c) Kaynak değişim hücresinin bulunduğu odanın ve radyoaktif kaynakların geçici bekletileceği yerin bitişik alanları ile alt ve üst katların kullanım amacı ile günlük meşgul edilme süreleri (kapalı alanın alt, üst ve yan alanların ne amaçla kullanıldığı ve eğer personel bulunacaksa hangi amaçla bulunacağı)

    4. Kaynak değişimi yapılacak cihazların teknik özellikleri ve kullanım amacını belirten açıklayıcı bilgi ve katalog,

    5. www. taek.gov.tr internet adresinde verilen zırhlama uygunluk raporu ücretinin TAEK hesabına yatırıldığını gösteren dekont.

  *Çivi, boru deliklerinin ve elektrik, havalandırma,  ısıtma tesisatlarının, kumanda üniteleri ile cihazların bağlantı kablolarının zırhlama bütünlüğünü bozmaması sağlanmalıdır.