1-        LİSANS BELGESİ ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK

a)        Radyasyondan Korunma Sorumlusu Değişikliği

 1. Dilekçe,
 2. Başvuru Formu,
 3. Kuruluş bünyesinde radyasyondan korunma sorumlusu olacak kişinin* fen bilimleri veya mühendislik diploması sureti ile radyoaktif madde taşımacılığında radyasyondan korunma konusunda TAEK’ten almış olduğu sınav başarı belgesi** sureti,
  1. Radyasyondan Korunma Programı,
  2. TAEK hesabına yatırılan belge değişiklik ücreti,
  3. Lisans belgesi aslı,

b)        Kuruluş Unvanının Değişmesi veya Belediye Tarafından Adres Değişikliği

 1. Dilekçe,
 2. Başvuru Formu,
 3. Radyasyondan Korunma Programı,
 4. Lisans başvurusu yapan;
  1. Kuruluşa ait ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti
  2. Kuruluşun yetkilisinin imza sirküsü
 5. TAEK hesabına yatırılan belge değişiklik ücreti,
 6. Lisans belgesi aslı.

 

2-        VİZE

 1. Dilekçe,
 2. Başvuru Formu,
 3. Lisans koşullarında değişiklik olmadığına dair dilekçe,
 4. Radyasyondan Korunma Programı,
 5. TAEK hesabına yatırılan vize ücreti,
 6. Lisans belgesi aslı.

 

* Radyasyondan korunma sorumlusu olacak kişinin başka bir kuruluşta radyasyondan korunma sorumlusu olmaması gerekmektedir.

** TAEK tarafından düzenlenen radyasyondan korunma kurslarına ve sınavlarına ilişkin programlara Kurs Programı bağlantısından ulaşılabilir.