1. Dilekçe,
  2. Başvuru Formu,
  3. Kuruluş bünyesinde radyasyondan korunma sorumlusu* olacak kişinin fen bilimleri veya mühendislik diploması sureti ile radyoaktif kaynakların taşınmasına yönelik radyasyondan korunma konusunda TAEK’ten almış olduğu sınav başarı belgesi** sureti,
  4. Radyasyondan Korunma Programı,
  5. Radyoaktif kaynak/kaynak içeren madde taşımacılığı yapacak olan tüm araç sürücülerinin, sınıf 7 malzemeleri taşımaya yönelik tehlikeli madde taşımacılığı sürücü mesleki yeterlilik belgesi (SRC-5) veya radyoaktif kaynakların taşınmasına taşımacılığına yönelik ADR sertifikası suret
  6. Lisans başvurusu yapan;
    1. Kuruluşa ait ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti
    2. Kuruluşun yetkilisinin imza sirküsü
  7. www.taek.gov.tr internet adresinde verilen lisans ücretinin TAEK hesabına yatırıldığını gösteren dekont.

 * Radyasyondan korunma sorumlusu olacak kişinin başka bir kuruluşta radyasyondan korunma sorumlusu olmaması gerekmektedir.

 ** TAEK tarafından düzenlenen radyasyondan korunma kurslarına ve sınavlarına ilişkin programlara Kurs Başvuruları bağlantısından ulaşılabilir. Radyasyondan korunma ile ilgili eğitim TAEK dışında bir kuruluştan alınmış ise, alınan dersleri ve içeriklerini gösteren onaylı belge gönderilmelidir.