1-  LİSANS BELGESİ ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK 

a)  Radyasyondan Korunma Sorumlusu Değişikliği

 1. Dilekçe,
 2. Başvuru Formu,
 3. Kuruluş bünyesinde radyasyondan korunma sorumlusu olacak kişinin* fen bilimleri veya mühendislik diploması sureti ile radyoaktif kaynakların taşınmasına yönelik radyasyondan korunma konusunda TAEK’ten almış olduğu sınav başarı belgesi** sureti,
 4. Radyasyondan Korunma Programı,
 5. www. taek.gov.tr internet adresinde verilen lisans belgesi değişiklik ücretinin TAEK hesabına yatırıldığını gösteren dekont,
 6. Lisans belgesi aslı.           

b)  Kuruluş Unvanının Değişmesi veya Adres Değişikliği

 1. Dilekçe,
 2. Başvuru Formu,
 3. Radyasyondan Korunma Programı,
 4. Kuruluş unvanının değişmesi veya adres değişikliği durumunda lisans başvurusu yapan;
  1. Kuruluşa ait güncel ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti
  2. Kuruluşun yetkilisinin imza sirküsü
 5. www.taek.gov.tr internet adresinde verilen lisans belgesi değişiklik ücretinin TAEK hesabına yatırıldığını gösteren dekont,
 6. Lisans belgesi aslı.

 2-  VİZE

 1. Dilekçe,
 2. Başvuru Formu,
 3. Radyasyondan Korunma Programı,
 4. www.taek.gov.tr internet adresinde verilen lisans belgesi vize ücretinin TAEK hesabına yatırıldığını gösteren dekont,
 5. Lisans belgesi aslı.

 * Radyasyondan korunma sorumlusu olacak kişinin başka bir kuruluşta radyasyondan korunma sorumlusu olmaması gerekmektedir.

 **TAEK tarafından düzenlenen radyasyondan korunma kurslarına ve sınavlarına ilişkin programlara www.taek.gov.tr adresinde verilen Kurs Programı bağlantısından ulaşılabilir.