Müracaat Belgeleri:

1. Dilekçe

2. İki (2) adet Başvuru Formu

3. Radyasyondan korunma sorumlusu (RKS); fizikçi, kimyager, fizik mühendisi, kimya mühendisi veya nükleer enerji mühendisi ise diploma sureti ve radyasyondan korunma konusunda almış olduğu eğitim belgesi sureti (I)

4. Radyasyondan korunma programı

5. TAEK zırhlama proje raporuna uygun olarak hazırlanmış 1/100 ölçekli iki (2) adet onaylı mimari proje (II)

6. Lisans başvurusu yapan;

a) Gerçek kişi ise vergi levhası sureti

b) Özel kuruluş ise güncel ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti

c) Dernek ve vakıf ise ana kuruluşu gösteren belge ve vergi levhası sureti

7. Lisans ücretinin TAEK hesabına yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont


 

DİP NOTLAR:

  1. Radyasyondan korunma ile ilgili alınan dersleri ve içeriklerini gösteren onaylı belgenin yeterliliği Kurum tarafından değerlendirilir.
  2. Lisans başvuru işlemlerinden önce tesis projesinin Kurumumuz tarafından onaylanması zorunludur. Proje onayı için Siklotron ile Radyoizotop Üretim Tesisi Proje Başvuru Belgeleri'nde istenen bilgi ve belgeler gönderilmelidir.