Kurumumuza yapılacak e-başvuru için  (Lisans, izin veya bildirim) Buradan “RKS ve Kuruluş Yetkili Kişisine ait Taahhütname Yazısı” Şablonunun indiriniz. Radyasyondan korunma sorumlusu (RKS) ve Kuruluş Yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra e-başvuruda istenen alana yüklenmesi ve imzalı asıl belgenin de TAEK Başkanlığına posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Kullanma ve Bulundurma

Radyoaktif Atıkların Sökümü ve Taşınması

İmalat, Bakım, Onarım veya Kaynak Değişimi

İthalat - İhracat - Taşıma

Üretim ve Tesis İşletme