1. Radyasyon kaynağının yerleşimine ve zırhlamaya ilişkin bilgileri içeren, Radyoterapi Uygulamalarının Yapıldığı ve/veya Simülasyon Cihazlarının Bulunduğu Odaların Zırhlanmasına İlişkin Mimari Projede Bulunması Gerekli Hususlara (ek-3.1) göre hazırlanmış, "dwg formatında uygulama proje CD'si (vaziyet planı, kat planları, kesitler)"
  2. Radyoterapi Uygulamalarının Yapıldığı ve/veya Simülasyon Cihazlarının Bulunduğu Odaların Zırhlama Uygunluk Raporu Başvuru Formu (ek-3.2) (her cihaz için ayrı ayrı doldurulmalıdır)
  3. Radyasyon kaynağının teknik özelliklerini belirten açıklayıcı bilgi ve katalog
  4. TAEK Mal ve Hizmet Türlerine ait Ücret Listesinde belirtilen Zırhlama Uygunluk Raporu Ücretinin TAEK hesabına yatırıldığını gösteren dekont

 

Not: Simülasyon cihazının kurulu bulunduğu oda için Kurumumuzdan ‘Zırhlama Uygunluk Raporu’ alınması zorunlu değildir.

Simülasyon cihazının kurulu bulunduğu odayı ve bitişik alanları gösteren, Radyoterapi Uygulamalarının Yapıldığı ve/veya Simülasyon Cihazlarının Bulunduğu Odaların Zırhlanmasına İlişkin Mimari Projede Bulunması Gerekli Hususlara göre hazırlanmış olan projenin, lisans müracaatında Kuruma gönderilmesi yeterlidir.