1. Yataklı tedavi ünitesinin yerleşimine ve zırhlanmasına ilişkin bilgileri içeren, Radyoaktif Madde İle Yataklı Tedavi Yapılan Ünitelerin Zırhlanmasına İlişkin Mimari Projede Bulunması Gerekli Hususlara (ek 5.1) göre hazırlanmış, sıvı radyoaktif atık bekletme tank sisteminin özelliklerinin belirtildiği, tank sistemi dâhil "dwg formatında uygulama proje CD'si (vaziyet planı, kat planları, kesitler)"
  2. Radyoaktif Madde İle Yataklı Tedavi Yapılan Ünitelerin Zırhlama Uygunluk Raporu Başvuru Formu (ek 5.2)
  3. TAEK Mal ve Hizmet Türlerine ait Ücret Listesinde belirtilen Zırhlama Uygunluk Raporu Ücretinin TAEK hesabına yatırıldığını gösteren dekont