1. Tesisin yerleşimine ve zırhlanmasına ilişkin bilgileri içeren Radyoizotop Üretim veya Radyofarmasötik Hazırlama Tesislerinin Zırhlanmasına İlişkin Mimari Projede Bulunması Gerekli Hususlara (ek-2.1) göre hazırlanmış, "dwg formatında uygulama proje CD'si (vaziyet planı, kat planları, kesitler)"
  2. Radyoizotop Üretim veya Radyofarmasötik Hazırlama Tesislerinin Zırhlama Uygunluk Raporu Başvuru Formu (ek-2.2)
  3. Tesisin donanımıyla ilgili açıklayıcı bilgi ve katalog
  4. Tesisteki üretim, paketleme, dağıtım, atık jeneratör geri dönüşüm işlemi, sıvı ve katı atık sistemi, havalandırma ve baca sistemi vb. prosedürleri gösteren akış diyagramı ve açıklayıcı bilgi
  5. TAEK Mal ve Hizmet Türlerine ait Ücret Listesinde belirtilen Zırhlama Uygunluk Raporu Ücretinin TAEK hesabına yatırıldığını gösteren dekont