1. Tesisin yerleşimine ve zırhlanmasına ilişkin bilgileri içeren Hızlandırıcı Tesislerinin Zırhlanmasına İlişkin Mimari Projede Bulunması Gerekli Hususlara (ek-1.1) göre hazırlanmış, "dwg formatında uygulama proje CD'si (vaziyet planı, kat planları, kesitler)"
  2. Hızlandırıcı Tesislerinin Zırhlama Uygunluk Raporu Başvuru Formu (ek-1.2)
  3. Siklotron cihazı/cihazlarının ve üretim hücrelerinin teknik özelliklerini belirten açıklayıcı bilgi ve katalog
  4. Tesisteki üretim, paketleme, dağıtım, sıvı ve katı atık sistemi, havalandırma ve baca sistemi vb. prosedürleri gösteren akış diyagramı ve açıklayıcı bilgi
  5. TAEK Mal ve Hizmet Türlerine ait Ücret Listesinde belirtilen Zırhlama Uygunluk Raporu Ücretinin TAEK hesabına yatırıldığını gösteren dekont