Lisanslı Ünitelerde ve Tesislerde Revize Proje Zırhlama Değerlendirilmesi

Hızlandırıcı tesisleri, radyoizotop ve radyofarmasötik üretim tesisleri, PET, PET/CT ve Yataklı tedavi ünitelerinin projelerinde aşağıdaki değişikliklerin yapılması halinde; söz konusu değişiklikler kuruluş tarafından Kuruma yazılı olarak bildirilir. Bu durumda kuruluşun;

ile birlikte değişikliğin gösterildiği mimari proje  (dwg formatında ve CD ortamında) ve revize zırhlama projesinin onaylanması ücretinin TAEK hesabına yatırıldığını gösteren dekont ile Kuruma başvuruda bulunması gerekmektedir.

Hızlandırıcı tesislerinde;

 1. Siklotron odasının yerinin ve boyutunun değişmesi, cihaz özelliklerinin değiştirilmesi veya üretim kapasitesinin artırılması
 2. Yeni siklotron cihazı odası eklenmesi
 3. Üretim laboratuvarının yerinin ve boyutunun değişmesi veya yeni sentez hücresi, ikinci üretim laboratuvarı eklenmesi
 4. Kalite kontrol, katı radyoaktif atık odası yerinin ve boyutunun değişmesi veya aynı amaçlı yeni oda eklenmesi

Radyoizotop ve radyofarmasötik üretim tesislerinde

 1. Üretim laboratuvarının yerinin ve boyutunun değişmesi veya yeni sentez hücresi, ikinci üretim laboratuvarı eklenmesi
 2. Kalite kontrol, katı radyoaktif atık odası yerinin ve boyutunun değişmesi veya aynı amaçlı yeni oda eklenmesi

PET ve PET/CT ünitelerinde

 1. Var olan PET veya PET/CT cihazının bulunduğu odanın değişmesi
 2. Var olan cihazın aynı odada ortam doz hızı miktarını arttıracak (PET iken PET /CT konması gibi) farklı tip cihaz ile değiştirilmesi
 3. Üniteye yeni görüntüleme cihazının eklenmesi
 4. Sıcak odanın yerinin ve boyutunun değişmesi
 5. Üniteye ikinci sıcak oda eklenmesi
 6. Radyoaktif hasta bekleme + enjeksiyon odasının,  hasta tuvaletinin, geç çekim odasının ve atık odasının yerinin ve boyutunun değişmesi veya üniteye aynı amaçlı yeni oda eklenmesi

Yataklı tedavi ünitelerinde

 1. Yataklı tedavi odasının yerinin ve boyutunun değişmesi veya yeni tedavi odası eklenmesi
 2. Var olan I-131 tedavi ünitesine Lu-177, In-111 vb. radyoizotoplarla yapılacak yataklı tedavi için yeni bir oda eklenmesi 
 3. Sıcak odanın yerinin ve boyutunun değişmesi
 4. Üniteye ikinci sıcak oda eklenmesi
 5. Katı radyoaktif atık odasının yerinin ve boyutunun değişmesi veya aynı amaçlı yeni oda eklenmesi