1. Cihazın oda içindeki yerleşimine ait zırhlamaya ilişkin bilgileri içeren, Endüstriyel Uygulamaların Yapıldığı Kapalı Alanların Zırhlanmasına İlişkin Mimari Projede Bulunması Gerekli Hususlara (ek-7.1) göre hazırlanmış, "dwg formatında uygulama proje CD'si (vaziyet planı, kat planları, kesitler)".
  2. Endüstriyel Uygulamaların Yapıldığı Kapalı Alanların Zırhlama Uygunluk Raporu Başvuru Formu (ek-7.2) (farklı radyasyon kaynakları için ayrı ayrı doldurulmalıdır).
  3. Cihazın teknik özellikleri ve kullanım amacını belirten açıklayıcı bilgi ve katalog.
  4. TAEK Mal ve Hizmet Türlerine ait Ücret Listesinde belirtilen Zırhlama Uygunluk Raporu Ücretinin TAEK hesabına yatırıldığını gösteren dekont

Not: Bu uygulamalar için Kurumumuzdan ‘Zırhlama Uygunluk Raporu’ alınması zorunlu değildir.

Endüstriyel amaçlı kullanılacak olan cihazın kurulu bulunduğu odayı ve bitişik alanları gösteren Endüstriyel Uygulamaların Yapıldığı Kapalı Alanların Zırhlanmasına İlişkin Mimari Projede Bulunması Gerekli Hususlara göre hazırlanmış olan projenin, lisans müracaatında Kuruma gönderilmesi yeterlidir.