1. Nükleer tıp ünitesinin yerleşimine ve zırhlanmasına ilişkin bilgileri içeren, Nükleer Tıp Uygulamalarının Yapıldığı Ünitelerin (Teşhis ve Ayakta Tedavi) Zırhlanmasına ilişkin Mimari Projede Bulunması Gerekli Hususlara (ek-4.1) göre hazırlanmış, "dwg formatında uygulama proje CD'si (vaziyet planı, kat planları, kesitler)"
  2. Nükleer Tıp Uygulamalarının Yapıldığı Ünitelerin (Teşhis ve Ayakta Tedavi)Zırhlama Uygunluk Raporu Başvuru Formu (ek-4.2)
  3. TAEK Mal ve Hizmet Türlerine ait Ücret Listesinde belirtilen Zırhlama Uygunluk Raporu Ücretinin TAEK hesabına yatırıldığını gösteren dekont.

Not: Kurumumuzdan SPECT veya SPECT/CT üniteleri için ‘Zırhlama Uygunluk Raporu’ alınması zorunlu değildir.

SPECT veya SPECT/CT ünitelerinde bulunan odaları ve bitişik alanları gösteren Nükleer Tıp Uygulamalarının Yapıldığı Ünitelerin (Teşhis ve Ayakta Tedavi) Zırhlanmasına ilişkin Mimari Projede Bulunması Gerekli Hususlara göre hazırlanmış olan mimari projenin, lisans müracaatında Kuruma gönderilmesi yeterlidir.