1. Cihazın oda içindeki yerleşimine ve zırhlamaya ilişkin bilgileri içeren, Tıbbi Radyoloji Uygulamalarının Yapıldığı Odaların Zırhlanmasına İlişkin Mimari Projede Bulunması Gerekli Hususlara (ek-6.1) göre hazırlanmış, "dwg formatında uygulama proje CD'si (vaziyet planı, kat planları, kesitler)"
  2. Tıbbi Radyoloji Uygulamalarının Yapıldığı Odaların Zırhlama Uygunluk Raporu Başvuru Formu (ek-6.2) (her cihaz için ayrı ayrı doldurulmalıdır)
  3. Cihazın teknik özellikleri ve kullanım amacını belirten açıklayıcı bilgi ve katalog
  4. TAEK Mal ve Hizmet Türlerine ait Ücret Listesinde belirtilen Zırhlama Uygunluk Raporu Ücretinin TAEK hesabına yatırıldığını gösteren dekont

Not: Kurumumuzdan ‘Proje Zırhlama Hesaplama Raporu’ alınması zorunlu değildir. Lisans müracaatında radyasyon kaynağının kullanılacağı ve bulundurulacağı oda ve bitişik alanları gösteren mimari proje, Mimari Projede Bulunması Gerekli Hususlara göre hazırlanarak Kuruma gönderilmelidir. Radyoloji cihazlarının kurulacağı odalar için kuruluşlara zırhlama ile ilgili pratik bilgiler sunmak amacıyla, cihazın cinsine, iş yüküne ve zırh malzemesine bağlı olarak standart oda boyutları ve yeterli olabilecek zırh kalınlıkları belirlenmiş olup, Tıbbi Radyoloji Uygulamalarının Yapıldığı Odaların Tasarımında Dikkat Edilecek Hususlara ve Zırhlama Koşullarına İlişkin Kılavuz (RSGD-KLV-007) isimli dokümanda detaylı şekilde verilmiştir.  Kuruluşlar lisans başvurusu yapmadan önce laboratuar seçiminde, ekipman yerleşiminde ve zırhlama koşullarını belirlemede söz konusu dokümandan yararlanarak gerekli koşulları sağlayabilirler.Ancak zırhlamaya ilişkin nihai karar Kurum uzmanlarımız tarafından yapılan lisansa esas denetimler sonrası kuruluşlara bildirilmektedir.