RADYOAKTİF KAYNAK VE/VEYA RADYOAKTİF KAYNAK İÇEREN CİHAZLARA İHRAÇ İZNİ VERİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

 1. Dilekçe,
 2. Başvuru Formu,
 3. Taşıma kabı/Cihaz Sertifikası
 4. Kapalı radyoaktif kaynağın üreticisi tarafından düzenlenmiş radyoaktif kaynak üretim sertifikası,
 5. Yüksek aktiviteli radyoaktif kaynaklar için;
  1. Yüksek aktiviteli radyoaktif kaynaklar için Taşıma İzni Başvuru Formu,

  2. Yüksek Aktiviteli Radyoaktif Kaynaklar İçin Taşıma Planı,

 6. Yurtdışı edilen kapalı radyoaktif kaynağın üretici firma tarafından geri alımına ilişkin yazısı,

 7. www.taek.gov.tr internet adresinde verilen izin ücretinin TAEK hesabına yatırıldığını gösteren dekont,

 8. Kullanıcı kuruluş ve ihracatçı kuruluş arasında kapalı radyoaktif kaynağın yurt dışı edilmesi konusunda yapılan sözleşme örneği,  

 9. Kapalı radyoaktif kaynak ya da kapalı radyoaktif kaynak içeren cihazın ihraç izni başvurusu kullanma ve bulundurma lisansına sahip kuruluş tarafından yapılıyorsa;

  1. Radyoaktif kaynak/kaynak içeren cihazın taşımasını yapacak olan araç sürücüsünün Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Eğitimi Belgesi (SRC-5-Sınıf 7 Eğitimi) sureti,
  2. Taşımada kullanılacak kapalı kasa aracın araç ve koruyucu ekipman bilgileri,
  3. Kullanılacak uygun radyasyon ölçüm cihazının güncel kalibrasyon sertifikası,
  4. Taşımada sorumlu olacak kişiler ile ilgili bilgi,
  5. Taşımada uygulanacak prosedür,
  6. Taşımaya yönelik tehlike durum planı  (Kullanma ve bulundurma lisansına sahip kuruluşun bu maddede belirtilen  hususları temin edememesi halinde ihraç izin başvurusunun Kurumumuzdan taşıma lisansına sahip kuruluşlar tarafından yapılması gerekmektedir. Bu durumda taşıma lisansına sahip kuruluş ile varılan mutabakat belgesi gönderilir)
 10. Yurt içinde üretilen radyoaktif kaynaklar için;
  1. Üretici firma tarafından düzenlenen, radyoaktif kaynak/cihaz/taşıma kabı seri numarası ve GTİP numarası belirtilmiş, imzalı/kaşeli fatura/proforma fatura*,
  2. Kapalı radyoaktif kaynaklara ait üreticisi tarafından düzenlenmiş radyoaktif kaynak üretim sertifikası,
 11. Kapalı radyoaktif kaynak ile birlikte kaynak içeren cihazın da ihraç edilmesi durumunda lisans belgesinin aslı,
 12. Açık radyoaktif kaynakların ihracatı için Açık Radyoaktif Kaynak Listesi Formatı ve formun XLS formatında kaydedildiği CD.