RADYOAKTİF KAYNAK İÇEREN LİSANSLI CİHAZLARA GEÇİCİ ÇIKIŞ-GİRİŞ VEYA GEÇİCİ GİRİŞ - ÇIKIŞ İZNİ VERİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

 1. Geçici gümrük çıkış veya giriş izni istenen cihazda bulunan radyoaktif kaynağın sertifikasının bir örneğinin gönderilmesi,
 2. www.taek.gov.tr internet adresinde verilen izin ücretinin TAEK hesabına yatırıldığını gösteren dekont

 NOTLAR: 

 • Lisans süresi içerisinde yurda girişi yapılmayan radyoaktif kaynak içeren cihazlar için, kullanma ve bulundurma lisans başvurusu yapılarak ithal izni alınması gerekmektedir.
 • İzin geçerlilik süresi içerisinde yurda girişi yapılmayan radyoaktif kaynak içeren taşınabilir cihazlar için ithal izni ve yeniden kullanma ve bulundurma lisansı alınması gerekmektedir.
 • Yurtdışında cihazın teknik özelliklerinin değiştirilmesi halinde Kurumumuza yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
 • İzin geçerlilik süresi içinde yurt içindeki kaynak değişim faaliyeti tamamlanamayan endüstriyel radyografi cihazlarının tekrar serbest bölgeye girişi için yeniden geçici çıkış-giriş izni almak üzere TAEK’e başvurulur
 • Yurtdışında cihaz içerisindeki radyoaktif kaynağın değiştirilmesi durumunda; 
  1. İzin belgesi geçerliliğini yitirir, yurda giriş öncesinde ithal izni alınması gerekmektedir,
  2. Eski kaynağın mahrecine veya üreticisine teslim edildiğine dair belgelerin Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir.
 • Geçici çıkış-giriş izni süresi bitim tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde işlemin gerçekleşip gerçekleşmediğine ve yurt dışına çıkışı gerçekleşen cihazın yurda girişine ilişkin bilgi TAEK’e yazılı olarak gönderilir.