20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu 2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) arasında yürütülen çalışmalar sonucu, TAEK tarafından verilecek izinlerin “Tek Pencere” sistemi üzerinden elektronik ortamda e-belge olarak düzenlenmesi uygulaması, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 2016/2 sayılı genelgesi uyarınca 22/03/2016 tarihinde başlamıştır.

22/03/2016 tarihi itibariyle; radyoaktif maddelere ilişkin ithal, ihraç ve geçici çıkış-giriş izni almak üzere posta yolu ile TAEK’e gönderilen ve TAEK tarafından uygun bulunan başvurular için, “Tek pencere” sistemi üzerinden onay verilerek belge numarası atanmakta olup, kuruluşların yapacakları başvurulara cevaben Kurumumuz tarafından izin belgesi düzenlenmesi ve posta ile gönderilmesi uygulamasına son verilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 27.10.2016 tarihli ve 2016/60 sayılı genelgesi gereğince Tek Pencere Sisteminde TAEK tarafından verilmekte olan izinlere ilişkin TAEK’e yapılacak başvurular  “Tek Pencere Sistemi e-başvuru” uygulaması kapsamına alınmıştır.

TPS üzerinden 0852(TPS-TAEK Uygunluk Yazısı (Düşümlü)) ve 0893 (TPS-TAEK Uygunluk Yazısı (Tek Kullanımlık)) kodlu belgelere ilişkin TAEK’e e-devlet üzerinden yapılan resmi başvurular için başvuru sahibi Kuruluşlarca (yükümlüsünce/mükellefçe) başvurularına ait  e-devlet başvuru no ve başvuru tarihi  ile Tek Pencere Portal Sistemi,https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere  üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. E- devlet üzerinden başvuru için Buradan Lisans, izin başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.  

Kurumumuza yapılacak e-başvuru için  (Lisans, izin veya bildirim) Buradan “RKS ve Kuruluş Yetkili Kişisine ait Taahhütname Yazısı” Şablonunun indiriniz. Radyasyondan korunma sorumlusu (RKS) ve Kuruluş Yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra e-başvuruda istenen alana yüklenmesi ve imzalı asıl belgenin de TAEK Başkanlığına posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru sahibi kuruluşların (yükümlünün/mükellefin) ilgili sistem üzerinden başvuru yapabilmeleri ve bu kapsamda TAEK tarafından değerlendirilen veya onay verilen başvurularını sorgulayabilmeleri için Burada  belirtilen işlemleri yerine getirerek yetki almaları gerekmektedir.

 

Konuya ilişkin Genelge ve Tek Pencere e-başvuru sisteminin Kuruluşlarca (yükümlüsünce/mükellefçe) kullanımına yönelik uygulama kılavuzu aşağıda verilmektedir.

 

 

TAEK’e yapılacak izin başvurularının “Tek Pencere” sisteminden onaylanabilmesi için, Kuruluşlara ait başvurularda beyan edilen unvan ve vergi numarasının, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ait veri sisteminde kayıtlı bilgilerle uyumlu ve güncel olması gerekmektedir.

 

Konuya ilişkin Genelge ve Tek Pencere e-başvuru sisteminin Kuruluşlarca (yükümlüsünce/mükellefçe) kullanımına yönelik uygulama kılavuzu aşağıda verilmektedir.

 

Tek Pencere Başbakanlık Genelgesi (2016-6)

Tek Pencere Gümrük Bakanlığı Genelgesi (2016-2)

Tek Pencere Sistemi - TAEK 2016-60 sayılı genelge

Radyasyon Güvenliği Mevzuatı

 

Tek Pencere Sistemi Klavuzu

İthal İzni

İhraç İzni

Geçici Çıkış-Giriş veya Geçici Giriş-Çıkış İzni

Transit Geçiş İzni

Yüksek Aktiviteli Radyoaktif Kaynaklar İçin Taşıma İzni