• Kalibrasyon sertifikaları cihaz sahibi kuruluşlara düzenlenir.
  • Kalibrasyonu tamamlanan cihazlar, cihaz sahibi kuruluşa gönderilir,aracı kuruluşa teslim edilmez.
  • Tedavi düzeyli dozimetre kalibrasyonları için randevu alınması gerekmektedir.

     Randevu tel : 0212 473 26 00 - Dahili 5322

  • Kalibrasyona gönderilecek cihazların sağlam, bakımlı ve bataryalarının yenilenmiş olması gerekmektedir.
  • Kalibrasyon hizmetlerinden yararlanmak için fiyat teklifi alınması gerekmektedir.
  • Kalibrasyon süresi normal şartlarda 21 gündür. Ancak cihazın arızalı olması durumunda süre cihaz arızasına bağlıdır.

    Fiyat teklifi için :

     Tel    : 0212 473 26 00 - Dahili 5315 veya 5323

     Faks   : 0212 4732629

Beta-Gamma, X-ışını, Taşınır/Sabit Alarm Seviyeli Radyasyon Ölçer Cihazların Kalibrasyonu, Kişisel Monitoring Cihazı, Kalem Dozimetreler, Elektronik Personel Dozimetreleri EPD kalibrasyonu, Taşınır/Sabit Cihazlarda Enerji Bağımlılığı İncelenmesi

Radyoterapi ve Brakiterapide Kullanılan Dozimetre ve Tedavi Cihazlarının Kalibrasyonu

 

Çeşitli malzemelerde radyasyon geçirgenlik testi: (dilekçe ile TGDB’na müracaat) 

İyon odası timple cap ve konnektör değişimi: (dilekçe ile TGDB’na müracaat) 

İyon odası bakımı (dilekçe ile TGDB’na müracaat)