Ülkemize kurulacak VVER-1200 tasarımının güvenlik sistemleri çoğunlukla olağandışı bir olay ya da kaza anında elektrik gücü beslemesine ihtiyaç duymayacak şekilde işlev gören sistemlerden oluşmaktadır. Tasarımda yer alan güvenlik sistemlerinden bazıları şunlardır: kontrol çubukları, aktif ve pasif acil durum kor soğutma sistemleri, acil durum borik asit enjeksiyon sistemi, buhar üreteci soğutma sistemi, pasif artık ısı çekme sistemi, kor tutucu.

VVER-1200 reaktörleri, işletimde olan VVER-1000 tipi reaktörlerin mevcut işletme ömrü, gücü, termal verimi ve güvenlik sistemleri artırılmış modelleridir. VVER-1200 reaktörleri, Rusya Federasyonu’nun düzenleyici kurumu Rostechnadzor’dan inşaat lisansı almış olup Rusya’daki Novovoronezh ve Leningrad sahalarında ikişer adet olmak üzere toplam 4 adet VVER-1200 inşaat halindedir. Akkuyu sahasına inşa edilecek olan VVER-1200 santralinin bilgisayar çizimi görüntüsü şekilde sunulmaktadır.

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma” (Hükümetler Arası Anlaşma) Akkuyu sahasında 4 ünite 1200 MWe Rus tasarımı VVER reaktörü kurulmasını öngörmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Hükümetleri Akkuyu sahasında bir nükleer santral kurmak ve işletmek için işbirliği yapmak amacıyla 12 Mayıs 2010 tarihinde bir anlaşma imzalamıştır.

Akkuyu sahasına kurulacak olan nükleer santral Rusya Federasyonu devlet şirketleri tarafından geliştirilen VVER-1200 tipi nükleer santraldir. Akkuyu'ya kurulacak olan ve yaklaşık kurulu gücü 4800 MWe olacak toplam 4 adet ünitenin sahada yerleşimi ve bilgisayar modeli yandaki şekilde görülmektedir.