T.C. Ticaret Bakanlığının yayımladığı “Radyoaktif Maddeler İle Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ “(İthalat: 2019/3)” uyarınca nükleer maddeler, nükleer madde içeren bileşikler, nükleerle ilgili diğer ekipmanlar, döteryum ve döteryum içeren bileşiklerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için Kurumumuzdan İthal uygunluk izni alınması gerekmektedir.

Nükleer Madde ve Malzemeleri İle Stratejik Maddelerin İthalat İzni için başvuru süreci e-Devlet sistemi üzerinden yürütülmektedir; başvuru sahibi kuruluşların ilgili evrakları Kurumumuza ayrıca basılı olarak iletmesine gerek bulunmamaktadır.

Başvuru sahibi kuruluşların (yükümlünün/mükellefin) https://ehizmet.taek.gov.tr/etaek/oauth/edevlet_hizmet?h=12001 üzerinden “Nükleer Madde Ve Malzemeleri İle Stratejik Maddelerin İthalat İzinleri” uygulamasındaki gerekli belgeleri yükleyerek ve işlemleri tamamlayarak İthalat Uygunluk başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.  

İthal uygunluk izni için E-TAEK Hizmetleri başvurusunda sisteme yüklenmesi gereken belgeler şunlardır:

1) Orijinal imzalı, kaşeli fatura/proforma fatura

2) İthal edilecek malzemelerin teknik özelliklerini gösteren belge/katalog

3) Son kullanıcının resmi talep yazısı (Son kullanıcının talep ettiği madde adı, miktarı, proje adı, proje amacı, projeden sorumlu kişi isim ve unvanını içeren imzalı resmi talep yazısı)

Bununla birlikte E-TAEK Hizmetleri üzerinden yapılan başvuru sonucunda iletilen başvuru numarası ile “Tek Pencere Sistemi” üzerinden e-başvuru yapılması da gerekmektedir.

Başvuru sahibi kuruluşların “Tek Pencere Sistemi” üzerinden başvuru yapabilmeleri ve TAEK tarafından değerlendirilen veya onay verilen başvurularını sorgulayabilmeleri için http://risk.gtb.gov.tr/duyurular/tek-pencere-sisteminde-islem-yapacak-mukelleflerin-kullanici-adi-ve-sifre-almasi internet adresinde belirtilen işlemleri yerine getirerek yetki almaları gerekmektedir. Tek Pencere e-başvuru sisteminin Kuruluşlarca kullanımına yönelik uygulama kılavuzuna "TAEK Yükümlü Kılavuzu" bağlantısından ulaşılabilir.