Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgenin Verilmesine İlişkin Yönetmelik gereğince ilgili tebliğ kapsamındaki eşya kalemlerinin ihracatında TAEK'ten İhracatta İzne Esas Olacak Belge alınması zorunludur.

İhracatta izne esas olacak belge için gerekli başvuru evrakları

1-) İzne Esas Olacak Belge Başvuru Formu

2-) Güvence Belgesi (İlgili Tebliğin Nükleer Transfer Uyarı Listesi kapsamındaki eşya kalemlerinin ihracatında talep edilir) 

3-) Son Kullanım Sertifikası (Eşyanın ithalatçı  ülkedeki son kullanıcısı konumundaki kurum/kuruluş/firma tarafından doldurulacak taahhüt belgesi) 

4-) Bağlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasına kayıt ve tescilli olduğunu gösteren onaylı ve başvuru yılı vizeli üye belgesi

5-) Banka Dekontu, ("TAEK Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı Ziraat Bankası TAEK hesabına hizmet ücretinin yatırıldığını gösteren dekont) - 2018 Yılı Temel Mal ve Hizmet Ücretleri Listesinde konusuna göre 12.03.03.00.00 koduyla "Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyalar İçin Verilen İhraç İzni" için belirlenmiş ücret

6-) İhraç edilmek istene eşyanın ayrıntılı teknik özelliklerini gösteren belge ( Eşyanın marka, model, teknik özelliklerini gösteren katalog vb.)