Nükleer İhracat Kontrol Yönetmeliği gereğince Nükleer Transfer Uyarı Listesi ile Nükleer Çift Kullanım Listesinde yer alan eşyanın herhangi bir alıcı ülkeye yapılacak barışçıl amaçlı ihracatında Nükleer Düzenleme Kurumundan nükleer nükleer ihracat izni alınması zorunludur.

Nükleer ihracat izni almak isteyen ihracatçı;

1) Nükleer İhracat İzni Başvuru Formu (Ek-1),

2) Son Kullanım Sertifikası (Ek-2),

3) Bağlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt ve tescilli olduğunu gösterir onaylı üye belgesi,

4) Kurum tarafından belirlenen ücretin Kurum hesabına yatırıldığını gösterir banka dekontu,

5) İhraç edilmek istenen eşyanın teknik özelliklerini gösteren belge

ile birlikte başvurması gerekmektedir. Kurum gerekli gördüğü durumlarda ek bilgi ve belgeler de isteyebilir.

Ekler:
DosyaAçıklamaDosya Boyutu
Bu dosyayı indir (EK1.docx)EK1.docx 14 kB
Bu dosyayı indir (EK2.docx)EK2.docx 13 kB